CSG DEAL LOGO

CSG DEAL

Účelem společnosti je zvýšení efektivity CSG prostřednictvím centralizace činnosti nákupu napříč celou skupinou

CSG DEAL a.s. je zodpovědná za nastavení jednotných a transparentních podmínek pro činnost nákupu

O nás

Společnost se mimo jiné věnuje vyjednávání centrálních podmínek pro nákup komodit a služeb strategického významu, koordinuje zapojení partnerských firem do dodavatelského řetězce, podílí se, nebo sama realizuje výběrová řízení týkající se investic, nákupu strategických materiálů, zboží či služeb s potenciálem korporátního využití.

Adresa společnosti
CSG DEAL a.s.

U Rustonky 714/1
Praha 8, 186 00
Czech Republic

Kontaktujte nás
CSG Metalické Prvky
Další informace

Zabýváme se

 • Uskutečňuje výběrová řízení pro strategické materiály, zboží, služby s potenciálem korporátního využití
 • Podílí se na výběrových řízení pro pořizování investic (stroje a zařízení)
 • Podílí se na výběru partnerů a dodavatelů v rámci facility služeb (energie, leasingy, údržba)
 • Uzavírá se strategickými partnery rámcové smlouvy
 • Konsoliduje skupinové požadavky pro dodavatelský řetězec
 • Holdingově řeší problematiku přepravy a logistiky
 • Spolupracuje s interními útvary v rámci CSG na výběru dodavatelů pro oblasti HRE, ICT
 • Podílí se na výběru strategických, skupinových dodavatelů
 • Participuje na nových obchodních příležitostech v rámci CSG, akvizic a vyhledávání potenciálních oborů činnosti CSG
 • Spolupracuje s institucemi zajišťující legislativní, homologační a certifikační procesy
 • CSG) logo metalýza