Compliance Program

V Czechoslovak Group jsme se zavázali k aktivnímu úsilí v rámci našeho Compliance Programu, který má za cíl minimalizovat korupční rizika v naší obchodní činnosti a stát se příkladem etického jednání v českém průmyslu.
Hero image
Náš závazek

Naším cílem je stát se příkladem etického jednání v českém průmyslu

Naším závazkem je:

 • Minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti Czechoslovak Group, preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost, dát jako významný podnik českého průmyslu příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.
 • Protikorupční program skupiny Czechoslovak Group je realizován ve spolupráci s českou pobočkou Transparency International a v maximální možné míře realizuje požadavky projektu Defence Companies Anti-Corruption Index založeného Transparency International ve Velké Británii.
 • Protikorupční program Czechoslovak Group je k dispozici nejen zaměstnancům jednotlivých společností, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde Czechoslovak Group ve světě působí.
 • Skupina Czechoslovak Group podporuje, aby obdobný program zavedli i další členové AOBP ČR a další společnosti, se kterými ji pojí partnerské vztahy.
 • Protikorupční program CSG se skládá z:

 • Etického kodexu zaměstnanců skupiny Czechoslovak Group, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek.
 • Etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s Czechoslovak Group,
 • Souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých Czechoslovak Group působí.
 • Nástroje

  Nástroje Compliance programu

  Etická linka

  Chování, které je v rozporu se zákonem nebo etikou, je pro nás nepřípustné. Abychom tomuto jednání účinně zabránili a mohli ho odhalovat, zavedli jsme interní systém hlášení - etickou linku. Tato linka je založena na anonymitě, důvěrnosti a objektivním hodnocení každého podání.

  Etická linka

  Etický kodex

  Etický kodex vytváří základ compliance programu celé skupiny a její zaměstnanci, ale i management, mají povinnost se kodexem řídit při každodenní práci.

  Etický kodex
  Závazek našich společností

  Protikorupční program se týká celé skupiny CSG. Všech našich společností a více než 10 000 zaměstnanců po celém světě.

  Mezi naše společnosti patří například Tatra Trucks, Retia, DAKO-CZ, Excalibur Army, Karbox, MSM Group, Fiocchi a více než 100 dalších společností.

  Odpovědná manažerka za Compliance program

  Skutečná síla Compliance programu v CSG spočívá v budování firemní kultury, kde je upřímnost a otevřenost stejně důležitá jako sledování výsledků.

  Michaela Katolická, manažerka, CSGM

  Michaela Katolická

  generální ředitelka CSGM