Etický kodex

Etický kodex CSG vytváří základ Compliance programu celé skupiny a její zaměstnanci, ale i management, mají povinnost se kodexem řídit při každodenní práci.
Hero image
Etický kodex v CSG
Etický kodex

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu Czechoslovak Group je etický kodex pro zaměstnance skupiny, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů Czechoslovak Group, např. obchodních zastoupení holdingu. Etický kodex skupiny Czechoslovak Group vychází z požadavků programu britské Transparency International.

Etický kodex obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo Czechoslovak Group