DAKO-CZ INDIA, CSG

DAKO-CZ INDIA

DAKO-CZ v Indii

Hlavním úkolem DAKO-CZ INDIA je správa dceřiných společností MEDHA DAKO-CZ Pvt. Ltd. a JWL DAKO-CZ INDIA Pvt. Ltd.

O nás

Hlavním úkolem DAKO-CZ INDIA je správa dceřiných
společností MEDHA DAKO-CZ Pvt. Ltd. a JWL DAKO-CZ INDIA Pvt. Ltd. Společnost bude zajišťovat logistické toky pro dceřiné společnosti a také logistiku a výrobu pro mateřskou společnost DAKO-CZ, a.s. a pro další společnosti ve skupině CSG. Mezi významné úkoly patří také vyhledávání a rozvoj vzájemných nových obchodních příležitostí mezi Českou republikou a Indií.

Adresa společnosti
DAKO-CZ INDIA Pvt. Ltd.

P-4/9A, IDA Nacharam
Hyderabad 500 076
Telandana, India

DAKO-CZ India, CSG