Česká hlava – Vyhlášení 22. ročníku

Praha, Česko

Sdílet

CSG je generálním partnerem České hlavy a jméno CSG nese cena Industrie udělovaná za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

O soutěži Česká hlava

Soutěž Česká hlava je dlouholetým projektem, který od roku 2002 každoročně vyhlašuje a organizuje národní soutěž pro nejlepší vědce, výzkumníky a inovátory v České republice, přičemž nabízí nejprestižnější ocenění v této oblasti. Projekt se také zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu, spolupráci s podnikatelskými subjekty a na poskytování informací investorům, čímž se snaží propojovat vědu a soukromý sektor a stát se klíčovým hráčem v oblasti inovací a výzkumu v České republice.

Slavnostní galavečer

Slavnostní galavečer předávání cen Česká hlava proběh v neděli 26. 11. 2023. Udílení cen za nejlepší vědecké projekty uplynulého roku budete moct sledovat na programu ČT2 od 21:50.

Sdílet