Příběh Miloslava Mahuta

Defence
Miloslav Mahut začal pro automobilku Tatra, respektive její dceřinou společnost Taforge, pracovat coby úplně čerstvý absolvent Technické univerzity Ostrava v roce 2008. Ještě před státnicemi vyhrál výběrové řízení na pozici specialista controllingu, vzpomíná na své pracovní začátky v legendární české automobilce. Na této pozici působil další čtyři roky a v roce 2012 mu díky skvělým výsledkům vedení nabídlo možnost stát se finančním ředitelem a členem představenstva firmy Tafonco, další tatrovácké dceřiné společnosti. Mezi lety 2016 a 2017 působil Miloslav Mahut jako finanční ředitel společnosti Tatra Metalurgie, která vznikla sloučením tří dceřiných firem Tatry.
"Práce pro CSG je rozmanitá a každý den přináší nové výzvy."

Vedení kopřivnické automobilky, kterou od roku 2013 většinově vlastnil tehdejší majitel holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad, mu nabídlo místo finančního ředitele společnosti Tatra Trucks a zároveň funkci místopředsedy jejího představenstva. Výzvu Miloslav Mahut přijal.

Kromě členství v představenstvu společnosti Tatra Metalurgie a místopředsednictví v společnosti Tatra Trucks vykonával od září 2021 funkci finančního ředitele divize Defence v holdingu CSG.

„Zpětně jsem vlastně překvapený, jak rychlý růst mi byl v Tatře a CSG umožněn. A to jak v rámci přebírání většího dílu zodpovědnosti, tak i vědomostního a osobního růstu.“

Září 2022 přineslo další výzvu. Miloslav Mahut se stal generálním ředitelem MSM GROUP, která patří k nejvýznamnějším společnostem skupiny CSG. Jde o největší společnost v segmentu obranného průmyslu na Slovensku. A jaká je vize Miloslava Mahuta v nové pozici? „Řadíme se k významným světovým hráčům v oblasti výroby munice a toto postavení chceme ještě víc posílit. Naše podniky s portfoliem v oblasti obranného a civilního průmyslu, působí ve slovenských regionech, jsou tam významným zaměstnavatelem, ať už jde o ZVS v Dubnici nad Váhom a Snině, VOP v Novákách anebo VÝVOJ Martin, který působí v Banské Bystrici a Martině. Nesmíme zapomenout ani na významnou společnost ve Španělsku FM Granada, která je naším klíčem pro dodávky do západní Evropy. Jde o tradiční značky, které mají svou historii a jsou ve svých regionech pevně zakořeněné. Naším posláním je rozvoj těchto podniků tak, aby byly stabilní, zdravé a aby dokázaly pokrýt poptávku, která s aktuální situací ve světě pořád roste“.

MSM Group

MSM Group

Sdílet