Sponzorujeme mimopracovní aktivity zaměstnanců CSG

Program nabízí možnost ucházet se o finanční podporu zajímavých projektů a dobročinných aktivit, na kterých se zaměstnanci aktivně podílejí nebo je sami organizují.
děti běhají
O sponzoringu zaměstnanců
O sponzoring svých aktivit může zažádat každý zaměstnanec skupiny CSG

Sponzoring mimopracovních aktivit zaměstnanců CSG, který ve skupině Czechoslovak Group funguje již od roku 2017, vznikl na přání majitele skupiny jako výraz uznání určeného zaměstnancům skupiny, kteří svůj volný čas věnují organizování společensky prospěšných aktivit. Program nabízí možnost ucházet se o finanční podporu zajímavých projektů a dobročinných aktivit, na kterých se zaměstnanci aktivně podílí nebo je sami organizují.

Primárně se podpoří ty projekty, ve kterých jsou zaměstnanci sami aktivně zapojeni a podílejí se na jejich realizaci (sportovní kluby, zájmové skupiny, kulturní celky atd.). Podporují se však i další činnosti zaměstnanců CSG, ve kterých skupina spatřuje smysl, přidanou hodnotu a které přinesou lidem radost.

více než
120
podpořených projektů od roku 2017
až o
50
tis. Kč
je možné požádat v žádosti o sponzoring
každý z
10000
zaměstnanců
může zažádat o sponzoring
Vybrané podpořené projekty
Přihláška ke sponzoringu
Vaše žádosti o zaměstnanecký sponzoring posílejte vždy do 31. 5. a 30. 11. v daném roce

Jak podat žádost

Zaměstnanec skupiny CZECHOSLOVAK GROUP, který má zájem o finanční podporu svých aktivit, vyplní dostupný formulář. Případně lze o příspěvek zažádat zasláním e-mailu na adresu sponzoring@czechoslovakgroup.cz. Na stejnou adresu se vyplněný formulář odesílá zpět. S potvrzením žádosti či potřebou o doplnění žádosti se zaměstnanci ozve HR CSG.

Podmínky pro podání žádosti

 • Žádost mohou podat zaměstnanci společnosti patřící do skupiny CSG, kteří nejsou ve zkušební nebo výpovědní době.
 • V rámci jednoho kalendářního roku lze podat žádost a získat finanční podporu na svůj projekt pouze jednou.
 • Poskytnutá částka je až do výše 50 000 Kč (adekvátně v eurech).
 • Fair play přístup - všechny peníze budou využity na účel popsaný v podané žádosti.
 • Žádosti není možné proplácet zpětně za již uskutečněné projekty.
 • O výběru aktivit, které budou podpořeny, rozhodne komise složená ze zástupců vedení skupiny CSG. Bude vybráno několik projektů, kdy každý z nich může být podpořen finanční částkou ve výši až 50 tisíc korun (adekvátně v eurech).
 • Následně budou všichni informováni o výsledcích podaných žádostí. Úspěšné žadatele oslovíme za účelem dohody o realizaci projektu a možnostech reklamního plnění.
 • Sponzoring probíhá v rámci pololetního hodnocení. Vaše žádosti o zaměstnanecký sponzoring posílejte do 31. 5. a 30. 11.
 • Případné dotazy můžete směřovat na e-mailovou adresu sponzoring@czechoslovakgroup.cz
 • Fotogalerie podpořených projektů
  podpořený projekt
  podpořený projekt
  podpořený projekt
  podpořený projekt
  Podpořený projekt
  podpořený projekt
  podpořený projekt