Žádost o sponzoring zaměstnanců Czechoslovak Group

Vítáme vás v programu sponzoringu Czechoslovak Group, zaměřeném na podporu a rozvoj aktivit našich zaměstnanců. Tento formulář je vaším prvním krokem k získání finanční podpory až do výše 20 000 Kč pro váš projekt, přičemž hodnocení probíhá dvakrát ročně.

Formulář sponzoringu zaměstnanců

Pro více informací a v případě dotazů se obraťte na email: sponzoring@czechoslovakgroup.cz

Odeslat žádost