Cíle Job Air Technic pro budoucnost: Cesta k úspěchu v opravách vysokohodnotných komponentů

Aerospace
Rozhovor
Zajímá vás, jak plánuje Job Air Technic rozšířit své působení do oblasti oprav vysokohodnotných komponent? Objasnění cesty společnosti k úspěchu vám přinese exkluzivní rozhovor se CEO Vladimírem Stulančákem. Diskutujeme s ním o konkurenci na trhu, kroky, které Job Air Technic podniká k udržení konkurenceschopnosti a inovace, a o tom, jak vyvažuje ziskovost s vysokou kvalitou údržby. Podívejte se pod pokličku budoucnosti Job Air Technic, jedné z předních společností v oblasti údržby v evropském sektoru MRO.

Jako přední společnosti v oblasti údržby letadel v evropském MRO sektoru se ptáme: Jaké jsou cíle Job Air Technic pro budoucnost a jak je plánujete dosáhnout?

Naše cíle mohu rozdělit do dvou částí. Prvním krokem je naplnit filosofii naší společnosti, která se vyznačuje nabídkou komplexních řešení. Co to znamená? Poskytovat našim zákazníkům co nejvíce produktů a služeb, aby se mohli soustředit na své podnikání. Pracujeme paralelně na několika úkolech včetně využití umělé inteligence, služeb line maintenance, vytvoření vlastní akademie pro školení, rozšíření samotné společnosti a mnoho dalších. Pro management to rozhodně není snadná úloha, ale nevidím jinou možnost, protože konkurence je silná a nelze zůstat na jednom místě. Později by bylo velmi obtížné to dohnat. Nicméně každý nový produkt nebo služba musí být definována s jasnými přínosy, resp. ziskovostí. "Mít to" bez dosažení zisku není naší filosofií.
Druhý krok zahrnuje rozšíření oprav na vysokohodnotné komponenty, jako je údržba motorů. Osobně vidím v této oblasti velký dlouhodobý potenciál a možnost dostat naši společnost ještě dále ve světě MRO. Je to něco, na co se budeme zaměřovat v nadcházejících letech. Jak chceme dosáhnout tohoto cíle? Chceme pokračovat v organickém a akvizičním růstu. Jak víte, jsme součástí mocné průmyslové skupiny Czechoslovak Group, která nám poskytuje neustálou podporu. V tuto chvíli hledáme vhodného partnera, který by se k nám připojil v oblasti údržby motorů. Samozřejmě, můžeme to udělat sami a být plně nezávislí, ale to není naším cílem a zabere to mnohem více času. Zdá se to snadné, ale je to nejdůležitější a nejtěžší část strategie, protože podnikání v oblasti údržby vysokohodnotných komponentů je poměrně uzavřené. To je z jedné strany pochopitelné, protože velcí hráči chtějí udržovat toto podnikání pod kontrolou, ale z druhé strany to vytváří problémy pro konečné uživatele.

Jak ovlivnila koncentrace společností MRO v posledních letech konkurenci na trhu? Jakými kroky Job Air Technic řeší tyto výzvy a jak si udržuje konkurenceschopnost na trhu?

Koncentrace společností MRO v posledních dvou letech obecně neovlivnila konkurenci na trhu. V segmentu úzkotrupých letadel (narrow body) jsme rádi, že poptávka stále převyšuje nabídku, a to především kvůli snaze co nejdříve vrátit letadla do provozu. Pokud hovoříme o vysokohodnotných opravách komponentů, jako jsou motory nebo podvozky, je však situace jiná. Koncentrace společností MRO v této oblasti v současné době nestačí pokrýt poptávku na trhu. Co je ještě horší, současná situace s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, problémy v dodavatelském řetězci a další faktory se staly novým standardem, což není pro trh a konečného uživatele správné, ale pro společnosti jako Job Air Technic to představuje příležitost, jak si za této situace udržet konkurenceschopnost na trhu.

JAT-hangar.jpg

JAT-hangar.jpg

Jaké jsou negativní dopady koncentrace společností provádějících údržbu letadel (MRO) na sektor oprav vysokohodnotných komponent? Jak toto ovlivňuje inovace a škálu služeb dostupných zákazníkům v tomto odvětví?

Jak jsem již zmínil, sektor oprav vysokohodnotných komponent je pokryt relativně malým počtem poskytovatelů, což automaticky vyvolává otázky ohledně cen. Dalším faktorem jsou globální politické vztahy a dopady, které můžeme v současné době vidět naživo. Vše dohromady vyvíjí tlak na zákazníky, kteří často nemají jinou možnost než vše akceptovat. Kdo si myslíte, že to nakonec zaplatí? Lidé, kteří chtějí cestovat. Nemyslím si, že by tato situace ovlivňovala inovace nebo služby. Je to pravděpodobně naopak, protože poskytovatelé jsou také pod tlakem dodávat požadované služby v krátkém čase a za lepší cenu. Pracují tvrdě na inovacích, aby snížili tlak na zákazníka a zvýšili svou efektivitu.

Jaké kroky podniká společnost Job Air Technic, aby zajistila, že zákazníci mají přístup k různorodému sortimentu služeb, a aby podporovala inovace v odvětví?

Naším cílem je rozšířit naše schopnosti buď vnitřními zdroji, nebo prostřednictvím partnerství s třetími stranami. Dále se snažíme zajistit, aby zákazníci měli přístup k těmto službám. V minulém roce jsme významně zvýšili náš marketingový, komunikační a prodejní program, abychom zákazníkům přiblížili, co všechno umíme nabídnout. Víte, pokud nejste na jejich radaru, neexistujete pro ně. V dnešní době je velmi důležité, aby se MRO společnosti neustále vyvíjely a poskytovaly svým zákazníkům nejnovější služby. S konstantním zlepšováním vnitřních procesů a hledáním nových partnerů si Job Air Technic udržuje konkurenční výhodu na trhu. Pro zákazníky to znamená, že mají přístup k širokému spektru kvalitních služeb a mohou být v klidu, že jsou jejich stroje v dobrých rukou.

Jaké kroky Job Air Technic přijímá, aby rozšířil své schopnosti v oblasti oprav? S jakými výzvami se setkáváte při pokusu o průnik na tento trh jako menší a méně známá společnost ve srovnání s většími firmami?

Prvním krokem je provést dobrou analýzu trhu, abychom zjistili, jaký je náš trh a jaké jsou všechny možnosti, jak do něj vstoupit. Upřímně řečeno, před rokem jsme se například na údržbu motorů vůbec nezaměřovali, protože veškerou těžkou údržbu motorů prováděly vždy externí strany. Nyní jsme v této oblasti ponořeni daleko více a víme, co dělat, ale čekají nás velké výzvy. Jednou z nich je velikost společnosti, což ztěžuje náš průnik na tento trh. OEM nebo "velcí hráči" nám skutečně nechtějí dovolit vstoupit na tento "exkluzivní" trh. Nicméně nikdy se nevzdáváme a jsem si jist, že budeme úspěšní.

Jaké změny nebo reformy v regulaci by podle vás mohly být implementovány s cílem podpořit větší konkurenci a inovace v oblasti oprav vysokovýkonných komponent, jako je údržba a přestavba motorů? Jak by tyto změny ovlivnily celé odvětví MRO?

To není jednoduchá otázka. Máme zde principy volného trhu, takže změny nebo reformy v regulaci nejsou možností. Jedinou možností je podle mě tlak zákazníků, v tomto případě leteckých společností. Mají moc požádat trh nebo OEM, aby jim poskytly lepší služby za dobré peníze v rozumném čase. My můžeme samozřejmě pomoci.

JAT-letecti-mechanici.jpg

JAT-letecti-mechanici.jpg

Jak vidíte vývoj sektoru MRO v nadcházejících letech? Jakou roli vidíte pro společnost Job Air Technic v tomto vývoji?

Jak je zřejmé, v každém oboru dochází k posunu vývoje, ať už jde o hardware, nebo software. Stejné očekávání existuje i v oblasti údržby komponent. Problémem však v letectví zůstává skutečnost, že trvá určitý čas, než se novinky v oblasti oprav dostanou do praxe. Nemůžeme jen vzít komponentu, vylepšit ji a instalovat zpět. Letadlo je komplexní celek, kde musíte myslet na všechny proměnné. Pokud například přijde nový typ motorů pro Airbus 320, který bude mnohem výkonnější, bude mít výrazně nižší uhlíkovou stopu, menší spotřebu atd., bude trvat několik let, než se to stane skutečností.

Jaké vidíte největší výzvy, kterým se v současnosti musí čelit v oblasti MRO? Jak může průmysl jako celek řešit tuto výzvu?

Největší výzvou, které musí MRO sektor v současnosti čelit, je určitě dostupnost kvalifikované a zručné pracovní síly a také dodavatelský řetězec materiálů. Tento problém byl zhoršen pandemií, což způsobilo zpoždění v dodání a s tím související problémy s plánováním. Jediným způsobem, jak tuto výzvu řešit, je větší globalizace, otevřený trh práce a zejména investice do lidí, což je zásadní pro úspěch každé společnosti.

Jaké kroky podniká Job Air Technic pro zajištění udržitelného růstu a rozvoje v dlouhodobém horizontu, zatímco zároveň zaručuje vysoké standardy údržby letadel a bezpečnost ve všech oblastech MRO včetně oprav vysokohodnotných komponent?

Udržitelnost je pro nás v Job Air Technic klíčovým zaměřením. Pravidelně monitorujeme trh, analyzujeme signály a poté pomocí cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act) zajistíme, že náš růst a rozvoj jsou udržitelné.

Jak vyvažujete potřebu zisku s potřebou poskytovat vysoce kvalitní údržbu pro své zákazníky? Jaké kroky podniká Job Air Technic pro zajištění toho, aby spokojenost a bezpečnost zákazníků nebyly ohroženy při hledání zisku?

V Job Air Technic věříme, že ziskovost a kvalita musí jít ruku v ruce. Pokud nejsme ziskoví, nemůžeme investovat do rozvoje a kvalita našich služeb postupně klesne. Musíme také investovat do kvalitních lidí. Jsme si vědomi velkých rozdílů v platových ohodnoceních v letectví napříč Evropou a uvědomujeme si, že se jedná o problém, který je třeba řešit.

Závěrem lze konstatovat, že Job Air Technic se odhodlal rozšířit své schopnosti v opravách vysokohodnotných komponent, aby zůstal konkurenceschopný na trhu. Generální ředitel Vladimír Stulančák zdůraznil nutnost vyvážení ziskovosti s vysokou kvalitou údržby, aby zajistil spokojenost a bezpečnost zákazníků. Také upozornil na důležitost globální spolupráce a inovace v oblasti MRO, aby zůstali konkurenceschopní. Pro dosažení úspěchu v sektoru oprav vysokohodnotných komponent Job Air Technic investuje do svých lidí a neustále rozšiřuje své schopnosti. S jejich závazkem k excelenci a oddaností poskytování nejlepších služeb svým zákazníkům se Job Air Technic ubírá cestou k vedení v oblasti MRO.

Sdílet