CSG Aerospace kupuje ATRAK, získá klíčové know-how na trhu s moderními systémy řízení letového provozu

Aerospace
Průmyslový holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) kupuje od britské společnosti ICC Ltd., součásti LAIC Group, její český odštěpný závod Ifield Computer Consultancy (ICC), který vyvíjí pokročilé systémy řízení letového provozu. Stane se součástí divize CSG Aerospace a bude úzce spolupracovat se společností CS Soft, která v rámci CSG působí ve stejném oboru. Divize průmyslového holdingu CSG, jejíž firmy podnikají s leteckou technikou a leteckými službami, tak posílí své postavení na mezinárodním trhu v oblasti systémů ATM pro řízení letového provozu. Hodnota transakce se pohybuje v řádu nižších stovek milionů korun, nově získaná firma se přejmenuje na ATRAK a.s.

Průmyslový holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) kupuje od britské společnosti ICC Ltd., součásti LAIC Group, její český odštěpný závod Ifield Computer Consultancy (ICC), který vyvíjí pokročilé systémy řízení letového provozu. Stane se součástí divize CSG Aerospace a bude úzce spolupracovat se společností CS Soft, která v rámci CSG působí ve stejném oboru. Divize průmyslového holdingu CSG, jejíž firmy podnikají s leteckou technikou a leteckými službami, tak posílí své postavení na mezinárodním trhu v oblasti systémů ATM pro řízení letového provozu. Hodnota transakce se pohybuje v řádu nižších stovek milionů korun, nově získaná firma se přejmenuje na ATRAK a.s.

CSG Aerospace získá stoprocentní podíl ICC přímo od jejího česko-britského majitele a zakladatele George Parobka. Díky akvizici se posílí schopnost CSG Aerospace dodávat komplexní modulární řešení pro systémy řízení letového provozu (ATM systémy), a to ve spojení s produkty firmy jednoho ze stávajících členů divize CSG Aerospace, firmy CS Soft. Obě společnosti CS Soft i ICC/ATRAK jsou už v současné době klíčovými strategickými a obchodními partnery státního podniku Řízení letového provozu ČR a mají sídlo v prostorách pražského Letiště Václava Havla.

K CS Soft se přidává další firma specializovaná na oblast řízení letového provozu. Technologicky se dostáváme tak daleko, že budeme schopni vyvíjet komplexní řešení v oblasti systémů ATM pro jejich klíčové světové dodavatele,“ uvedl majitel holdingu CZECHOSLOVAK GROUP Michal Strnad. Podle něj je pro divizi mimořádně cenný zejména zisk high-tech modulu pro zpracování dat IDP, který integruje také informace o počasí či poloze a řazení letadel.

I vzhledem k tomu, že CS Soft i ATRAK jsou strategičtí dodavatelé pro státní podnik Řízení letového provozu ČR, jsme přesvědčeni, že mít obě high-tech firmy pod jednou střechou bude pro tohoto klíčového zákazníka znamenat zásadní výhodu zejména ve schopnosti reakce na jeho požadavky,“ doplnil ředitele CSG Aerospace Aleš Klepek.

Dosavadní majitel George Parobek zůstane ve firmě, která v současnosti zaměstnává 45 programátorů a vývojářů, jako poradce. „Prodej firmy holdingu CSG je vhodným řešením, které umožní strategický rozvoj mé dobře etablované, středně velké firmě i v konkurenci klíčových mezinárodních hráčů na trhu s ATM systémy,“ uvedl George Parobek.

Společnost ICC vykázala v roce 2018 tržby necelých 232 milionů Kč se ziskem z provozní činnosti ve výši 13,2 milionu Kč.

George Parobek a jeho firma jsou mimořádně zajímavými partnery pro CSG. Sám Parobek coby sedmnáctiletý mladík „odplul“ do Velké Británie koncem 70. let minulého století. Společně s tatínkem si tehdy jako členové jacht klubu postavili jachtu a během pobytu v bývalého Jugoslávii na ní zmizel i s tehdejší manželkou na Západ tehdejšímu režimu přímo před nosem. George se s otcem usadil ve Velké Británii, kde vystudoval IT, matematiku a fyziku a stal se z něj IT vývojář a systémový designer. Časem založil vlastní firmu a po roce 1989 začal podnikat i v České republice. K prodeji odštěpného závodu se podle svých slov rozhodl i proto, že nemá vlastního následovníka, který by pokračoval v jeho stopách.

Jsem rád, že CSG může znovu ukázat, že dokáže rozvinout potenciál firem vybudovaných od píky díky českým a slovenským chytrým hlavám a zlatým ručičkám. Firem, které by se v současné době samy jen složitě uplatnily mezi klíčovými světovými hráči,“ doplnil Michal Strnad.

O CSG Aerospace

CSG Aerospace je divize holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, která zastřešuje několik českých a slovenských společností působících v oboru leteckého a kosmického průmyslu. Se svými 600 zaměstnanci si od svého vzniku v roce 2018 zabezpečila vedoucí pozici v ČR a SR a je konkurenčně schopná v celosvětovém měřítku. Svými produkty a službami se firmy vzájemně doplňují, čímž jsou schopné pokrýt širokou škálu portfolia jak pro civilní, tak pro vojenský sektor. Mezi společnosti divize patří mj. ELDIS Pardubice s.r.o., EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o., Česká letecká servisní a.s., CS SOFT a.s., nebo Slovak Training Academy, s.r.o. či New Space Technologies s.r.o.

Sdílet