CSG Aerospace navázala spolupráci s technickou univerzitou v Liberci

Aerospace
Tisková zpráva
Divize CSG Aerospace spadající do technologicko-průmyslového holdingu Czechoslovak Group spolupracuje s řadou českých vysokých škol a akademických pracovišť. Letos již podepsala smlouvy o spolupráci s vysokými školami v Pardubicích a Ostravě. V dubnu na ně navázala další, tentokrát s Technickou univerzitou v Liberci.

Generální ředitel CSG Aerospace Aleš Klepek společně s rektorem Technické univerzity v Liberci Miroslavem Brzezinou podepsali 20. dubna v pražském sídle holdingu CSG smlouvu o spolupráci, která je dalším potvrzením prohlubujícího se vztahu CSG Aerospace a českého vysokého školství i akademické obce. Smlouva pomůže vytvářet společný prostor pro vznik projektů v oblasti vzdělávání, průmyslového výzkumu, vývoje, inovací a expertní činnosti výhodných pro obě strany.

Je to v krátké době již třetí podobné partnerství CSG Aerospace s českými vysokými školami. V předcházejícím období totiž zástupci divize CSG Aerospace podepsali obdobné rámcové smlouvy o spolupráci na výzkumných a vývojových projektech a také při přípravě studentů pro praxi s představiteli Univerzity Pardubice a následně Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Technická univerzita v Liberci a CSG Aerospace budou spolupracovat a koordinovat své projekty v technických oborech například v oblastech strojírenských a elektrotechnických technologií. Spolupráce se bude dotýkat ale také rozvoje lidských zdrojů, což přinese zvýšení odborné úrovně nejen studentů, ale také akademických pracovníků a zaměstnanců firem divize CSG Aerospace. V neposlední řadě budou společnosti patřící do divize i univerzita usilovat o uplatnění výsledků spolupráce v praxi a při výrobě nových produktů.

Sdílet