CSG chystá emisi dluhopisů

Business
Finance
Tisková zpráva
Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem investuje do nových akvizic i do rozšíření výroby ve svých členských společnostech. Svůj další růst hodlá podpořit i novou emisí dluhopisů s očekávaným datem emise v červnu 2023. Předpokládaná výše emise je 3 miliardy Kč, s možností navýšení až na 5 miliard Kč. V rámci aktivního řízení splatnosti svých závazků CSG nabídne i možnost nabýt nové dluhopisy výměnou za dříve vydané dluhopisy splatné v listopadu 2024 (CZ0003523151).

Koordinátorem nabídky dluhopisů jsou Česká spořitelna a J&T BANKA. Vedoucími spolumanažery emise jsou kromě České spořitelny a J&T BANKY též Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jedná se o pátou emisi dluhopisů holdingu CSG.

CSG má za sebou nejúspěšnější rok v historii. Konsolidované tržby holdingu v roce 2022 dosáhly bezmála 25 miliard Kč, EBITDA 5,6 miliardy Kč. Skupina prudce rostla ve všech pilířích svého podnikání, tedy v automotive, aerospace, obranném průmyslu a železničním průmyslu. Kromě milníkové investice do získání 70procentního podílu ve Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici v Itálii, Velké Británii a USA, se realizují rozsáhlé investice do rozšíření výroby, výstavby nových hal a instalace výrobních technologií v celkové hodnotě 6 miliard Kč.

CSG silně vnímá i trend zelené mobility: V roce 2023 koupila 20procentní podíl ve francouzské akciové společnosti Gaussin, která vyrábí samořiditelné dopravní systémy s elektrickým pohonem čerpající energii z vodíkových článků či lithium-iontových baterií. Automobilka Tatra chystá letos představení prototypu vozidla s elektropohonem a vodíkovými články.

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Prospekt dluhopisů společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. ("Emitent") je připravován, podán ke schválení České národní bance a po jeho schválení bude zpřístupněn investorům a uveřejněn v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES ("Nařízení o prospektu"). Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Prospekt bude po jeho zveřejnění v souladu s Nařízením o prospektu k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.czechoslovakgroup.cz, v sekci O nás → Pro investory → Dluhopisy.

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli dluhopisů nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.

Sdílet