CSG je generálním partnerem 10. ročníku konference Naše bezpečnost není samozřejmost

Defence
Tisková zpráva
CSR
V úterý 20. června se v Míčovně Pražského hradu uskuteční jubilejní 10. ročník konference Naše bezpečnost není samozřejmost. I v letošním roce na konferenci vystoupí nejvyšší ústavní činitelé, představitelé ministerstva obrany, Armády ČR a také zástupci parlamentních stran. Bezpečnostní konferenci i v tomto roce podpoří z pozice generálního partnera průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group. Na konferenci pak naváže slavnostní ceremonie při příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

V úvodu konference vystoupí se svými projevy předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a ministryně obrany Jana Černochová. Politickou reprezentaci svým vystoupením doplní náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. K účastníkům konference promluví i prezident České republiky Petr Pavel.

V průběhu konference se uskuteční celkem pět panelových diskuzí. Klíčovými tématy budou konflikt na Ukrajině a jeho dopady na českou společnost, stav obrany a bezpečnosti České republiky a také nadcházející summit Severoatlantické aliance v litevském Vilniusu. Diskutovat budou například vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný, poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, zástupci vládních a opozičních politických stran českého parlamentu nebo také velitelé národních gard amerických států Texas a Nebraska.

Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost naváže slavnostní ceremoniál při příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Tato významná událost bude probíhat pod záštitou prezidenta republiky ve Španělském sále Pražského hradu. Obě akce organizuje spolek Jagello 2000, z.s.

Partnerem konference Naše bezpečnost není samozřejmost je již dlouhodobě průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG). Kořeny holdingu sahají až do roku 1995, kdy byla založena malá obchodní společnost Excalibur Army, která je dnes nejvýznamnějším výrobcem speciální techniky v České republice a zároveň jednou z klíčových společností celé skupiny, do níž patří nejen české a slovenské podniky, ale také firmy z Itálie, Španělska, Velké Británie nebo USA.

Program konference zde

Sdílet