CSG podpořila Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti

Udržitelnost
CSR
Již od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti Ceny SDGs. Letošní ročník podpořila skupina CSG. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží za své aktivity, které vykonávají dosažení cílů udržitelného rozvoje ve své společnosti, skutečně mimořádnou odměnu: hodinky PRIM, speciálně pro tento účel vyrobené ve společnosti Elton hodinářská.

Ceny SDGs jsou pojmenovány a inspirovány podle Cílů udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development Goals, SDGs), které byly přijaty OSN v roce 2015. České Ceny SDGs se udělují v následujících kategoriích: Diverzita, rovnost a inkluze, Vzdělání, Inovace, technologie a cirkulární ekonomika, Rozvojová spolupráce, mír a partnerství, Mladý lídr, Změna klimatu a biodiverzita a Zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové. Více o cenách se dočtete na jejich webových stránkách.

Skupina CSG je v oblasti udržitelnosti velmi aktivní. Proto se také rozhodla letošní Ceny SDGs podpořit. A sama činí postupné kroky, aby jednotlivé cíle pro udržitelnou budoucnost naplnila. Například se v reportu udržitelnosti za rok 2023 zavázala do konce roku 2024 implementovat politiku diverzity a inkluze napříč celou skupinou.

DEI Policy (Diversity, Equality, and Inclusion), tedy politika diverzity rozmanitosti, rovnosti a inkluze, je napříč celou skupinou silným tématem. Tato politika má za cíl vytvořit podmínky, které každému umožní plně rozvinout svůj potenciál, respektovat a oceňovat rozdíly mezi lidmi. Vytváření rozmanité a inkluzivní kultury na pracovišti je důležité, protože má pozitivní dopad na všechny oblasti, od náboru a loajality zaměstnanců až po inovace a výkonnost.

Již dnes tvoří v některých společnostech skupiny CSG významný podíl zaměstnanců ženy. Nejvíce, a to více než 60 procent žen, pracuje ve společnosti Elton hodinářská, která pro Ceny CSGs vyrobí již zmíněné hodinky. Ale Elton není jedinou společností s výrazným zastoupením žen v rámci CSG. V italské společnosti Fiocchi Munizioni například pracuje 45 procent žen, ve slovenské VOP Nováky ještě o procento víc.

Ženy přináší do naší firmy mnoho pozitivních hodnot, říká ředitelka Eltonu

Ale zastavme se u Eltonu hodinářské. Tuto unikátní manufakturu najdete ve východočeském Novém Městě nad Metují. Společnost letos slaví 75 let trvající historií výroby hodinek a vede ji energická generální ředitelka Renata Červenák Nývltová. Není příliš obvyklé, aby hodinářskou firmu řídila žena.

Do jejího čela se navíc postavila ve chvíli, kdy na tom Elton nebyl nejlépe. Od roku 2018, kdy začala působit v CSG na pozici ředitelky nákupu, měla přímo v sídle tradiční firmy svou kancelář. Postupně začala vnímat problémy, se kterými se tehdy výrobce českých „primek“ potýkal a byla přesvědčená, že zná recept na jejich řešení. Když na podzim roku 2020 odcházel z Eltonu tehdejší generální ředitel, odvážně si o jeho místo řekla majiteli CSG Michalu Strnadovi. Motivací jí byl i fakt, že je sama novoměstskou rodačkou. Zdravé sebevědomí a intuice se vyplatily. Dnes je Elton hodinářská prosperující společností a zájem o hodinky PRIM neustále roste.

Generální ředitelka ELTON HODINÁŘSKÁ, Ing. Renata Červenák Nývltová

Generální ředitelka ELTON HODINÁŘSKÁ, Ing. Renata Červenák Nývltová

Úspěchy ve vedení firmy potvrdila i nominace Renaty Červenák Nývltové na prestižní ocenění Manažer roku. Mezi deseti finalisty byla jedinou ženou, což potvrzuje, že české firmy mají v otázce žen na vedoucích pozicích co dohánět. Přitom role žen ve firemní kultuře a jejích hodnotách se stává stále významnějším tématem v moderním pracovním prostředí. ELTON hodinářská patří mezi společnosti, které mohou být i v tomto ohledu vzorem. Jak již bylo uvedeno, více než 60 % zaměstnanců firmy tvoří ženy a vysoký je i jejich podíl v manažerských pozicích.

„Ženy určitě přináší do naší firmy mnoho pozitivních hodnot, jako jsou empatie, flexibilita a důraz na týmovou spolupráci. Tím nejen že zlepšují celkové pracovní prostředí, ale pomáhají i lépe porozumět přáním a potřebám našich zákazníků. Ti na to samozřejmě reagují velmi pozitivně.“ zamýšlí se ředitelka a pokračuje: „Zapojení žen v různých aspektech firemního života přináší určitě větší diverzitu myšlení. Podporuje inovace, zlepšuje týmovou spolupráci i motivaci a samozřejmě vytváří rovnováhu, která je klíčová pro zdravý růst společnosti.“

5

Sdílet