Cyril Höschl obdržel cenu Arnošta Lustiga a převzal památeční primky

CSR
V pořadí již jedenáctým laureátem Ceny Arnošta Lustiga, která je udělována za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, se stal psychiatr a pedagog Cyril Höschl. Cenu převzal 3. května ve 12 hodin z rukou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody a předsedy Výboru Ceny profesora Jana Pirka v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. Od naší skupiny CzechoslovakGroup, která je hlavním partnerem Ceny, získal Cyril Höschl památeční hodinky PRIM Republika, na jejichž víku je vyryto „Laureát CAL za rok 2022“ a motto ceny: odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

„Cenu Arnošta Lustiga za rok 2022 získal Cyril Höschl po jednomyslném souhlase všech členů výboru, vzhledem k tomu, že celým svým životním postojem naprosto splňoval kritéria pro udělování této ceny. Odvahu a statečnost projevoval při pomoci disidentům po roce 1968 při jejich ochraně proti stíhání STB. Lidskost naplňuje svou každodenní prací pro nemocné s psychickými problémy, což jsou pro většinu lidí těžko uchopitelná onemocnění. Spravedlnost je dána jeho přístupem pomoci všem pacientům, a to bez rozdílu,“ říká profesor Jan Pirk.

Cyril Höschl (*12. listopadu 1949) je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. V letech 1990–2021 působil jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997). V letech 1990–2020 byl přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. V letech 2007–2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008–2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a mj. laureátem ocenění Česká hlava (2008). Je autorem pěti knih a řady učebnic.

VRF03802.jpg

VRF03802.jpg

Na téma odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, za něž je Cena Arnošta Lustiga udílena, Cyril Höschl říká: „Znamenají především nikdy nekončící boj za svobodu. A svobodu považuji za hodnotu nejvyšší. Není nikdy vybojována definitivně, není zaručena, ve všech dějinných i životních etapách je ohrožena a hodnoty, jež Cena Arnošta Lustiga představuje, jsou jejími garanty. I v dobách, jež nepřinášejí zrovna věznění za vaše názory, je pořád prostor uplatnit péči o tyto hodnoty nadstandardním způsobem.“

Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora a v jejím Výboru zasedá celá řada významných osobností, jakými jsou advokát a vysokoškolský pedagog Jaromír Císař, publicista Jefim Fištejn, generální ředitel České televize Petr Dvořák, bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima, podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová či lékař, profesor Jan Pirk, který je jeho předsedou.

Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011 se stal pražský biskup mons. Václav Malý. Dalšími nositeli se postupně stali legendární česká hlasatelka Kamila Moučková, Bedřich Utitz, zakladatel Dobrého anděla Petr Sýkora, spisovatel Jiří Stránský, někdejší mluvčí Charty 77 Dana Němcová, česko-americký podnikatel Paul Rausnitz, generál Karel Řehka, chirurg Pavel Pafko a naposledy se jubilejním desátým laureátem stal Šimon Pánek. Cenu Arnošta Lustiga uděluje Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Naše skupina CSG patří mezi hlavní partnery Ceny, a proto její laureát každoročně získává hodinky PRIM.

MIM07084.jpg

MIM07084.jpg

Sdílet