Czechoslovak Group a.s. udělil mandát konsorciu bank k nabídce na výměnu dluhopisů ("Exchange Offer") a k umístění nových dluhopisů COPY COPY

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. („Společnost“) udělil mandát konsorciu bank - Česká spořitelna, a.s a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Spolumanažeři pro výměnu“) k nabídce pro výměnu dluhopisů Společnosti ve vydaném objemu CZK 2,100,000,000 se splatností 16. prosince 2021 (CZ0003515405).

Společnost rovněž udělila mandát konsorciu bank - Česká spořitelna, a.s. („Koordinátor a Vedoucí spolumanažer“), Komerční banka a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Vedoucí spolumanažeři“) k umístění nové emise 5-ti letých seniorních dluhopisů v objemu 1,500,000,000 CZK s možným navýšením na 2,000,000,000 CZK.

Po získání všech povolení regulatorních orgánů Společnost plánuje veřejnou nabídku v České republice a požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.


Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese https://czechoslovakgroup.cz/pro-investory.

V Praze, 17.9.2019

Sdílet