Do 23. června 2023 přijímáme nabídky na koupi a výměnu dluhopisů

Business
Finance
Tisková zpráva
Náš holding CSG investuje do nových akvizic i do rozšíření výroby ve svých členských společnostech. Další růst hodláme podpořit i novou emisí dluhopisů. V souvislosti s tím oznamujeme, že v rámci první fáze veřejné nabídky probíhající od 5. června 2023 do 12:00 (SEČ) dne 23. června 2023 budou přijímány objednávky na koupi dluhopisů vydávaných Emitentem a nabídky k výměně stávajících dluhopisů za dluhopisy nově emitované.

Předpokládaná výše emise je 3 miliardy Kč, s možností navýšení až na 5 miliard Kč. V rámci aktivního řízení splatnosti svých závazků CSG nabízí i možnost nabýt nové dluhopisy výměnou za dříve vydané dluhopisy splatné v listopadu 2024 (CZ0003523151).

Koordinátorem nabídky dluhopisů jsou Česká spořitelna a J&T BANKA. Vedoucími spolumanažery emise jsou kromě České spořitelny a J&T BANKY též Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Jedná se o pátou emisi dluhopisů holdingu CSG.

CSG má za sebou nejúspěšnější rok v historii. Konsolidované tržby holdingu v roce 2022 dosáhly bezmála 25 miliard Kč, EBITDA 5,6 miliardy Kč. Skupina prudce rostla ve všech pilířích svého podnikání, tedy v automotive, aerospace, obranném průmyslu a železničním průmyslu. Kromě milníkové investice do získání 70procentního podílu ve Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici v Itálii, Velké Británii a USA, se realizují rozsáhlé investice do rozšíření výroby, výstavby nových hal a instalace výrobních technologií v celkové hodnotě 6 miliard Kč.

CSG silně vnímá i trend zelené mobility: V roce 2023 koupila 20procentní podíl ve francouzské akciové společnosti Gaussin, která vyrábí samořiditelné dopravní systémy s elektrickým pohonem čerpající energii z vodíkových článků či lithium-iontových baterií. Automobilka Tatra chystá letos představení prototypu vozidla s elektropohonem a vodíkovými články.

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Prospekt dluhopisů ("Dluhopisy") společnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. ("Emitent") byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn Emitentem v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES ("Nařízení o prospektu"). Rozhodnutím o schválení prospektu Česká národní banka jakožto příslušný orgán podle Nařízení o prospektu pouze osvědčuje, že prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které požaduje Nařízení o prospektu. Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení Dluhopisů, které jsou nabízeny a/nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Případná investice do jakýchkoli Dluhopisů musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů.

Prospekt Dluhopisů je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.czechoslovakgroup.cz, v sekci v sekci O nás → Pro investory → Dluhopisy → CSG FIX/28 (https://czechoslovakgroup.cz/media/cache/file/38/Prospekt_CSG-FIX28.pdf).

Sdílet