Do pardubických společností RETIA a ELDIS zavítali diplomaté z několika zemí NATO

Defence
V minulém týdnu společnosti RETIA a ELDIS navštívili vojenští diplomaté Spojených států, Francie a Maďarska, kteří jsou zároveň členy Pražské asociace vojenských a leteckých přidělenců (PAMAA). Během své návštěvy u předních českých výrobců radarové techniky a vyspělých elektronických systémů se seznámili s jejich technologickými možnostmi a kapacitami. Na základě získaných informací a kontaktů pak bude v budoucnu možné zahájit například technologickou či obchodní spolupráci s různými zahraničními firmami působícími v oblasti obranného průmyslu nebo dát podnět ke vzniku mezinárodních armádních i civilních projektů.

Představitelé společnosti RETIA v čele s obchodním ředitelem Petrem Tichým, který významné hosty přivítal, představili celou šíři výrobního portfolia pardubického výrobce. Diplomaté tak získali informace jak o vývoji a výrobě radarové techniky, tak o projektech zástavby elektronických systémů do pozemních obrněných vozidel a dělostřeleckých kompletů nebo o produkci detekčních čidel a datových záznamových systémů.

V rámci praktických ukázek specialisté firmy RETIA hostům předvedli v činnosti například mobilní přehledový radar krátkého dosahu ReVISOR, u kterého je zaujaly především detekční možnosti, jeho mobilita a způsob obsluhy. Ocenili také takticko-technická data radaru a zejména jeho schopnost rychlého rozvinutí do operační pohotovosti.

Hosté se také v rámci ukázek seznámili s unikátním přenosným radarem určeným pro speciální vojenské a policejní síly ReTWIs 5, který umožňuje detekci osob za nekovovými překážkami. Zajímali se o jeho dosah i o praktické schopnosti čidla lokalizovat stacionární nebo pohybující se živé cíle nacházející se za překážkami z různých materiálů.

V Pardubicích sídlí také společnost ELDIS patřící do holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. I s jejím výrobním portfoliem se mohli vojenští přidělenci z USA, Francie a Maďarska během své návštěvy blíže seznámit. Konkrétně šlo například o primární přehledový radar RL-2000 nové generace, který je určený pro činnost v letištních prostorech v rámci řízení letového provozu. Jak se mohli návštěvníci dozvědět, jde o radar, který vznikl na základě vývoje a dlouhodobých zkušeností s mnoha předchozími typy civilních a vojenských radarů, a do svého vybavení jej přijala i Armáda České republiky v rámci v kontraktu na moderní letištní radarové systémy.

Zástupci společnosti ELDIS diplomatům také představili monopulsní sekundární přehledový radar MSSR-1, což je plně modulární systém, odpovídající standardům ICAO. Také tento typ radaru je nově zaveden v Armádě České republiky v rámci již zmiňovaného kontraktu na nové letištní radarové systémy. Hosté se také seznámili s parametry a výkony přesného přistávacího radaru PAR-E nebo s fungováním a přednostmi systému ERDIS vyvinutým odborníky firmy ELDIS pro použití ve střediscích řízení letového provozu. Diplomaty velice zaujala detailní prohlídka výrobních prostor společnosti ELDIS, kde si mohli utvořit obrázek o tom, jak takový letištní radar vzniká a jak komplexní je proces vývoje a výroby.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Andrej Čírtek
tiskový mluvčí
mob.: +602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@pppartners.cz

Sdílet