FM Granada slaví 700 let výroby střelného prachu na území Granady

Defence
Tisková zpráva
Na území španělského města Granada se střelný prach vyrábí nepřetržitě již neuvěřitelných 700 let. Tenhle unikátní historický milník si 31. května slavnostně připomněla společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG), která je nositelem tradice výroby střelného prachu v Granadě, a i po sedmi stoletích tento produkt nadále vyrábí. Od roku 2020 ji v produkci nejenom střelného prachu pomáhá slovenský holding MSM Group, člen průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG).

První písemná zmínka o použití střelného prachu vyrobeném na území města Granada pochází ze 14. století z dob Granadského emirátu. V roce 1324 sultán Ismail I. Granadský z rodu Nasrovců použil střelný prach z Granady při obléhání města Huéscar. Právě k této události se vážou historické kořeny společnosti FMG, která v průběhu své 700 let dlouhé existence nikdy neopustila hranice města Granada a od 16. století sídlí na předměstí El Fargue.

Fábrica de Municiones de Granada

Fábrica de Municiones de Granada

V průběhu celé své historie byla FMG významným a stabilním zaměstnavatelem nejen v Granadě a v Andalusii, ale i v celém Španělsku. Jak zmiňuje uznávaný španělský historik Francisco Gonzalez Arroyo, podnik FMG měl i vlastní školu, která vychovala generace šikovných řemeslníků, chemiků, mechaniků, projektantů a další odborné pracovníky. FMG zároveň byla, a dodneška je podnikem, ve kterém mnozí stráví celý svůj profesní život. To je i případ generálního ředitele společnosti FMG Antonia Caro Chenu. „Začal jsem zde jako stážista v roce 1984. V lednu 1985 jsem už v rukou držel svoji první pracovní smlouvu. To znamená, že jsem v této společnosti již 39 let. Prakticky jsem pracoval na každém oddělení, prošel jsem si výrobou i oddělením kvality a od roku 2007 jsem generálním ředitelem,“ uvedl Chena.

CEO FMG Antonio Caro Chena

CEO FMG Antonio Caro Chena

Od roku 2020 přispívá k budování dnes již 700 let trvající tradice výroby střelného prachu v Granadě holding MSM Group, který je slovenskou větví průmyslově-technologické skupiny CSG. Slovenský holding koupil v roce 2020 fabriku FMG od zbrojařského koncernu GDELS, který je evropskou dceřinou společností General Dynamics, a už čtyři roky se mu úspěšně daří FMG rozvíjet a zlepšovat její hospodářské ukazatele. V průběhu loňského roku se podařilo v granadském podniku spustit nové pracoviště na výrobu prachových náplní, díky čemu se roční produkce tohoto produktu zvýšila.

Výroba tankové munice

Výroba tankové munice

V současnosti je FMG významným výrobcem nejen jednosložkových a dvousložkových prachů a prachových náplní, ale i tankové munice, která patří ke klíčovým výrobním artiklům společnosti. Portfolio tankové munice tvoří střelivo ráží 105 a 120 milimetrů, které firma pravidelně prezentuje na světových veletrzích. Zároveň je FMG dodavatelem tankové munice ráže 120mm pro tanky Leopard 2 španělské armády. Kromě toho firma vyrábí i minometnou munici ráží 60, 81 a 120 milimetrů, dělostřeleckou munici ráží 105, 106 a 155 milimetrů, pyrotechnické vybavení a jednotlivé komponenty pro rakety Meteor a Mistral a pro protitankové střely Spike a Spike LR2.

Výroba ve Fábrica de Municiones de Granada

Výroba ve Fábrica de Municiones de Granada

Výjimečnost 700. výročí výroby střelného prachu v FMG podtrhuje i Jan Marinov, CEO divize CSG Defence. „Součástí CSG je několik podniků s dlouhou tradicí, ale žádný se nemůže chlubit sedmisetletou historií jako FMG. Rozvíjíme FMG s úctou k práci přecházejících generací a pečujeme o to, aby měla před sebou i dlouhou budoucnost,“ uvedl Marinov. „Kombinace vlastní výroby prachu a širokého portfolia velkorážové munice pod jednou střechou dělá z FMG v rámci Evropy výjimečný podnik. Se španělskými kolegy se skvěle spolupracuje a jsem přesvědčen, že FMG čeká v dalších letech významný růst,“ dodává Pavol Čahoj, ředitel strategického rozvoje slovenské společnosti MSM Group, pod kterou FMG organizačně spadá.

5

Oslavy 700. výročí výroby střelného prachu na území města Granada se uskutečnily 31. května 2024. Celý průvodní program se nesl v duchu andaluských tradicí, které jsou se společností FMG a její bohatou historii neodmyslitelně spojené. Akce se účastnili i představitelé španělského a slovenského ministerstva obrany.

O MSM Group

MSM Group je průmyslově-technologický holding, který sjednotil tradiční firmy s dlouhou historii v obranném průmyslu – ZVS holding, VOP Nováky, VÝVOJ Martin a FM Granada. Tyto firmy pokrývají kompletní životní cyklus munici, od vývoje a produkce, přes kontrolu a prodlužování životnosti munice až po její likvidaci. Kromě toho se věnují vývoji a výrobě obranné techniky, kam patří systémy na ochranu tanků a speciální kontejnery navržené pro potřeby ozbrojených sil. V civilním sektoru se specializují na výrobu radarových nebo mobilních věží řízení letového provozu. Společnost MSM Group je součástí nadnárodní skupiny Czechoslovak Group (CSG), divize Defence. CSG zastřešuje aktivity víc než stovky firem a obchodních společností se sídlem po celém světě.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 1,73 mld. EUR. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

Sdílet