Holding CSG už více než rok podporuje ÚHKT v boji proti leukémii

CSR
Před více než rokem jsme se rozhodli finančně podpořit elitní Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT). Tento týden jsme ústav navštívili a diskutovali o pokrocích výzkumu imunoterapeutických přípravků pro léčbu pacientů s akutními leukémiemi.

Naši zástupci, výkonný ředitel David Chour a ředitel korporátních vztahů Radim Ochvat, si povídali s ředitelem instituce prof. MUDr. Petrem Cetkovským, tajemnicí ústavu Mgr. Andreou Daňkovou, primářem JIP MUDr. Janem Vydrou, vedoucím AML skupiny doc. MUDr. Cyrilem Šálkem, vedoucím oddělení buněčné terapie MUDr. Robertem Pytlíkem a vedoucím oddělení imunoterapie MUDr. Petrem Lesným. Hlavním tématem rozhovoru bylo pokračování výzkumu imunoterapeutických přípravků pro léčbu pacientů s akutními leukémiemi – projektu, na který s pokorou ke špičkové české vědě Czechoslovak Group finančně přispívá. Pokroky ve vývoji jsou značné a my věříme, že projekt ÚHKT bude dotažen do úspěšného konce.

ÚHKT je prestižní hematologické centrum v Česku. Věnuje se vrozeným, nádorovým a velmi vzácným onemocněním. Tým ÚHKT má 500 zaměstnanců, mezi nimi také zhruba 80 vědců. Ústav má čtyři hlavní pilíře činnosti: špičkovou diagnostiku, specializovanou léčbu, výrobu transfuzních přípravků na míru a vědu a výzkum. A právě ve čtvrtém pilíři, vědě a výzkumu, by měl dar od CSG sehrát významnou roli.

Trendem posledního desetiletí v boji s leukémií je vývoj buněčné terapie používající například tzv. přirozených zabíječů (natural killers, zkráceně NK). Jedná se o buňky vyráběné z krve dárce „vycvičené“ k tomu, aby v těle pacienta likvidovaly buňky nádorové. Buněčná terapie může mít využití především u těch typů nádorů, které jsou obtížně léčitelné pomocí chemoterapie a transplantace kostní dřeně.

Výzkumný projekt a na něj navázaná finanční podpora od CSG se realizují v průběhu tří let. Podpořit ÚHKT ale může každý, a to nejen finančně. Více o možné podpoře najdete na jejich webu: https://www.uhkt.cz/podporte-nas

Sdílet