Holding Czechoslovak Group si je vědom důležitosti vody jako jednoho z nejcennějších přírodních zdrojů

Voda patří k nejcennějším přírodním zdrojům. Kvůli stále větším a rychlejším klimatickým změnám se zvyšuje důležitost ochrany vodních zdrojů a péče o jejich okolí. Navíc roste potřeba, aby se do ochrany důležitých vodních zdrojů zapojovali také představitelé průmyslu. Například holding Czechoslovak Group se prostřednictvím automobilky Tatra Trucks dlouhodobě angažuje v ochraně Větřkovické přehrady.

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks je vlastníkem Větřkovické přehrady a přilehlých pozemků, které se nacházejí v údolí mezi městem Kopřivnice a obcí Hukvaldy. Přehrada byla vybudována v letech 1973-1975 na toku Svěceného potoka a představuje významný ekosystém. Větřkovická přehrada o rozloze téměř 20 hektarů a její areál jsou místními obyvateli široce využívány pro účely rybolovu, rekreace, ale také například pro společenské událostí. Jednou z nich je Větřkovický triatlon, který se každoročně koná v areálu přehrady.

Tatra Trucks využívá přehradu jako nouzovou zásobárnu vody. Ovšem samotná přehrada není pro kopřivnickou automobilku jenom užitkovou nádrží, firma se aktivně podílí i na rozvoji jejího okolí a potenciálu v oblasti cestovního ruchu a ochrany místního životního prostředí. Například v roce 2019 automobilka v areálu přehrady postavila nový bufet. Součástí stavby byly i nové toalety a informační tabule. Kromě toho Tatra Trucks přispívá i k ochraně a udržitelnosti tohoto vodního zdroje.

V roce 2020 automobilka Tatra Trucks představila několik kroků, které plánuje učinit, aby došlo ke zvýšení vodní hladiny v přehradě. Jedním z nich bylo například přečerpávání vody z nedaleké řeky Lubina, přičemž automobilka dbala na to, aby při dočerpávání vody nedošlo k výraznému zhoršení kvality vody v nádrži, která je na velmi dobré úrovni. Automobilka také, ve snaze co nejvíc přispět k zvýšení hladiny Větřkovické přehrady, investovala za posledních několik let desítky milionů korun do snížení spotřeby technologické vody ve svém areálu. Investice šly zejména do oprav rozvodů užitkové vody nebo do nového systému chlazení, jehož cílem bylo snížení spotřeby technologické vody až o 50 tisíc m3 ročně.

Kroky, které společnost Tatra Trucks v souvislosti s ochranou a rozvojem Vetřkovické přehrady realizovala, jednoznačně dokazují, že automobilka si uvědomuje společenskou a přírodní hodnotu této nádrže pro region, a proto se chce na její ochraně i nadále podílet.

Sdílet