Holding Czechoslovak Group v roce 2016 utržil 15,4 miliardy Kč

Tržby nekonsolidovaného celku společností ovládaných Jaroslavem Strnadem za rok 2016 dosáhly 15,4 miliardy Kč a EBITDA 1,9 miliardy Kč. Z toho konsolidovaná část holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) za rok 2016 utržila 6,6 miliardy Kč; její tržby meziročně vzrostly o 39 procent. EBITDA konsolidované části dosáhla 1,3 miliardy Kč a meziročně tak mírně vzrostla o tři procenta. Projevila se tak intenzivní akviziční činnost, díky které se CSG loni stala jedním z nejaktivnějších investorů v české ekonomice.

Mimo konsolidaci zůstává zejména 65procentní podíl Jaroslava Strnada v automobilce TATRA TRUCKS a.s., který zatím vlastní přímo jako fyzická osoba. Z organizačních či daňových důvodů probíhá začleňování společností či majetkových podílů do struktury CSG postupně.

Rok 2016 byl pro CSG rokem intenzivní investiční aktivity. Zpravidla se jednalo o projekty, jejichž příprava probíhala mnoho měsíců a v loňském roce se dostaly do realizační fáze. V březnu byl získán 100procentní podíl firmy RETIA, a.s., výrobce radarů, systémů řízení a velení či elektronických záznamových systémů. V květnu byl získán 66,3procentní podíl ve společnosti ELTON hodinářská a.s., výrobci luxusních hodinek značky PRIM. V květnu byl též finalizován proces získání úplného vlastnictví leteckých opraven JOB AIR Technic a.s. sídlících na letišti Mošnov u Ostravy. Poslední významná akvizice byla dokončena v červenci, kdy byla od indického vlastníka odkoupena automobilka Avia Ashok Leyland Motors (nyní Avia Motors s.r.o.).

Majitel skupiny CSG Jaroslav Strnad uvádí: „Slogan skupiny CZECHOSLOVAK GROUP ´Tradice je budoucnost´ vyjadřuje náš postoj, že bohatství ČR i jiných evropských států je postaveno na tradiční průmyslové výrobě s velkou přidanou hodnotou, kde se uplatní vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Prosperitu nelze postavit pouze na obchodu a službách. Proto klademe na rozdíl od některých konkurentů takový důraz na získávání a rozvoj výrobních kapacit. To nám zároveň umožňuje být strategickým partnerem pro státy, na jejichž území vývoj a výrobu realizujeme.“

Michal Strnad, generální ředitel CSG, dodává: „I do budoucna budeme pracovat na rozvoji našich výrobních a vývojových schopností s cílem stát se regionálně významnou průmyslovou skupinou přispívající svým podnikáním k prosperitě a bezpečnosti.“

Tab. 1: Hospodářské výsledky konsolidovaného celku CZECHOSLOVAK GROUP

   

Tab. 2: Hospodářské výsledky nekonsolidovaného celku (konsolidace CSG plus podíly ve společnostech ovládaných Jaroslavem Strnadem)

 

Jedná se o součet lokálních výsledků podle lokálních účetních standardů.

        Kompletní výroční zpráva holdingu CSG 2016

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP (zkráceně CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné i civilní průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, stejně jako silniční dopravní a logistické služby. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2015 zaměstnávaly téměř 4000 osob a vygenerovaly tržby v hodnotě 12 mld. Kč.

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208

Sdílet