JOB AIR Technic má po čtvrtstoletí existence nové logo

Aerospace
JOB AIR Technic, společnost podnikající v oblasti údržby civilních letadel, slaví letos 25 let od založení a poprvé od té doby mění podobu svého loga. Tvoří ho stylizovaná kresba listů turbíny tryskového leteckého motoru v modré barvě. Logo zároveň symbolizuje složené ptačí křídlo. Změnou loga společnost sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově také symbolizuje vstup do nové éry: v příštím roce otevře druhý opravárenský hangár s dílenským zázemím a plánuje zahájení údržby širokotrupých letounů Airbus A330.

„Na jaře příštího roku bychom měli podle plánu otevřít nový hangár, díky kterému rozšíříme naši opravárenskou kapacitu o dva letouny typu Boeing 737 či Airbus A320. Především ale získáme kvalitní dílenské a skladovací zázemí, které nám dosud chybí. Pro celou firmu to bude velký impulz. Zároveň bychom chtěli na Mošnově přivítat první letoun typu Airbus A330. Vždyť náš původní hangár byl navrhovaný právě na údržbu širokotrupých letadel,“ říká Aleš Kvídera, ředitel JOB AIR Technic.

Do přelomového roku tedy vstoupí firma s novým logem, které jako první spatřili v pátek 14. prosince u příležitosti vánočního večírku zaměstnanci společnosti. Nový znak přeneseně vyjadřuje pokrok, který firma za čtvrtstoletí existence udělala. Začínala jako opravna letounů produkovaných v podniku LET Kunovice, a dále letounů typu SAAB 340, turbovrtulového dvoumotoráku pro přepravu 35 pasažérů, který v té době provozovala sesterská společnost JOB AIR, později Central Connect Airlines.

Až v roce 2008, po otevření nového opravárenského hangáru, který je mimochodem největší ve střední Evropě, začala firma s opravami letounu Boeing 737. V roce 2011 získal JOB AIR Technic oprávnění k servisu letounů Airbus A320. V minulém roce pak společnost získala typové oprávnění na údržbu již zmíněného letounu Airbus A330. Novou éru již společnost odstartuje s novým logem, které nahrazuje dosud využívané červenomodré se siluetou letadla uvnitř malého písmene o.

„Nové logo v sobě odráží to, že společnost je týmem špičkových odborníků z technického oboru mechaniky a inženýrství v oblasti letectví. Vychází ze základního tvaru turbíny proudového motoru. Obrazec vznikl tak, že se ze stylizované kresby listů turbíny udělala kruhová výseč. Kromě toho, že je symbolem částí turbíny, vypadá zároveň jako složené ptačí křídlo, které se může kdykoliv roztáhnout a letět,“ popisuje nové logo Petra Martínková, specialistka marketingu JOB AIR Technic.

Celkově tedy nová grafická značka vyjadřuje rychlost a dynamiku, létání, ale také odvahu, zápal pro společnou věc a velký potenciál. Symbolizuje nejenom letectví, ale i dynamicky se rozvíjející společnost a profesní růst jejích zaměstnanců. Tato charakteristika přesně vystihuje plány letecké opravny. Kromě takzvané těžké údržby, která se často zaměřuje na předání letounů patřících leasingové společnosti novému zákazníkovi, plánuje také prohloubit spolupráci s aeroliniemi a poskytovat i lehkou údržbu.

JOB AIR Technic díky zvýšené opravárenské kapacitě kontinuálně nabírá zaměstnance, ve vlastním školícím středisku průběžně zvyšuje jejich kvalifikaci, intenzivně spolupracuje se středními školami a podporuje obor Letecký mechanik na nedaleké Vítkovické střední škole. V minulém roce dosáhla společnost JOB AIR Technic, která je od roku 2016 součástí průmyslového holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, tržeb 584 milionů korun, v letošním roce překoná hranici šesti set milionů. V roce 2019 plánuje, po otevření nového údržbového hangáru, další růst.

O společnosti JOB AIR Technic

Letecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce 1993. V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů Boeing 737, o tři roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320. V roce 2017 získala též oprávnění k údržbě letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové společnosti. V roce 2016 se společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208

Sdílet