Paolo Salvato: Fiocchi má velký prostor pro růst

Ammo+
Rozhovor
V lednu se stal novým CEO a hned o pár týdnů vyrazil společnost reprezentovat na Shot Show do amerického Las Vegas a už na konci února jej čekala další výstava v Evropě: IWA v Norimberku. Jak hodnotí svůj nástup do funkce a první týdny v čele Fiocchi Group? Na naše otázky odpovídal na Shot Show v Las Vegas.

V lednu jste se stal novým generálním ředitelem Fiocchi Group. Jaké jsou vaše první dojmy ve funkci?

Předně je pro mě velké privilegium, že mám možnost vést tuto společnost. Máme skvělé akcionáře. Zejména majoritní akcionáři CSG nám mohou poskytnout důležitého strategického partnera pro budování našeho dlouhodobého strategického plánu. CSG nám jako průmyslová skupina může poskytnout větší stabilitu v dlouhodobém horizontu a můžeme tak mít důležitého partnera pro budování naší vize pro příští rok.

Můžete popsat tuto svou vizi?

Můj pohled na firmu je takový, že příští roky musíme stavět na třech hlavních pilířích. Prvním z nich je růst a jeho udržitelnost. Společnost se v posledních letech rychle rozrostla. Nyní musíme tento růst konsolidovat, abychom zajistili, že jej bude moci následovat veškerá výroba v dodavatelském řetězci.

Potřebujeme tedy udržitelný růst. Druhým pilířem je nárůst naší konkurenceschopnosti a třetím rozvoj našich lidí, zejména těch talentovaných.

Co vám má pomoci k růstu?

Hnacích sil růstu je mnoho. Využíváme podporu, kterou bychom mohli mít od společnosti CSG a kterou již máme. Naším cílem je dosáhnout růstu tržního podílu všech našich tří značek. Na Shot Show v USA, kde jsem Fiocchi reprezentoval, jsem zaznamenal velký zájem o naše značky jmenovitě Fiocchi,

Basquiat & Pellagri, Lyalvale. Všechny jsou velmi dobře známé, zákazníci ji důvěřují a chtějí více našich produktů. Pak samozřejmě musíme růst i na všech našich domácích trzích, ale i po celém světě.

Co plánujete udělat pro růst konkurenceschopnosti Fiocchi, což je druhý pilíř vašeho plánu?

Základem je upevnit integraci společností Lyalvale, Baschieri & Pellagri do Fiocchi Group. V rámci našich provozů máme stále mnoho synergií, které musíme dotáhnout. Musíme konsolidovat naše interní procesy a postupy, abychom se ujistili, že jsme efektivnější ve způsobu, jakým provozujeme naše podnikání. A za třetí se musíme se ujistit, že máme k dispozici všechny naše IT systémy. Potřebujeme mít tyto nástroje, které podporují naši činnost. Naše operace se rozrůstají, takže musíme následovat silné nástroje, které může tým použít, abychom urychlili všechny interní a externí operace.

Zmínil jste také rozvoj zaměstnanců. Jaké kroky plánujete?

Nejprve se musíme ujistit, že investujeme do našich talentů. Také potřebujeme přilákat nové talenty.

Abychom toho dosáhli, musíme také zlepšit způsob, jakým komunikujeme interně i externě. Na pracovní trh vstupují nové generace a musíme se ujistit, že budeme schopni oslovit novou generací, která je nejcitlivější k různým tématům.

Zmínil jste i IT systémy a obecně digitalizaci. Také patří mezi vaše plány?

Musíme pokračovat v digitální transformaci. Zahrnuje všechny naše systémy, od výroby až po marketing. Naším snem je samozřejmě být v budoucnu datově řízenou společností, kde budeme moci sbírat všechna data od přímých zákazníků, od distributorů a využívat tato data se všemi novými nástroji s umělou inteligencí, se strojovým učením, které nám může poskytnout všechny potřebné informace k poskytování lepších produktů a splnění potřeb našich zákazníků. Celkově tedy vidím pro Fiocchi Group velmi silný potenciál pro další roky a jsem opravdu rád, že je CSG naším strategickým průmyslovým partnerem.

První akce, jíž jste se s Fiocchi zúčastnil, byla Shot Show v Las Vegas. Jak jste si ji užil?

Byl jsem na ní poprvé a musím vám říct, že je to úžasná zkušenost, ale co je nejvíce obohacující, je setkat se se zákazníky Fiocchi of America a získat jejich zpětnou vazbu, že jsou tak zaujati Fiocchi. Líbí se jim naše značky, chtějí s námi i nadále spolupracovat a chtějí tlačit na prodej. Máme velký prostor pro růst, tak pojďme na to.

Sdílet