Připomínáme si den učitelů. Spolupráce se školami se v CSG rozrůstá

Tisková zpráva
28. března se slaví Den učitelů. V Česku a na Slovensku si jej připomínáme v den, kdy se narodil Jan Ámos Komenský. Ve skupině CSG si učitelů na všech stupních vzdělávacího procesu velmi vážíme. Jsme si vědomi, že vychovávají naše budoucí zaměstnance a na nich tedy závisí naše budoucí prosperita. Školy jsou přirozeným partnerem jak pro CSG, tak pro naše firmy.

Bezesporu nejviditelnější aktivitou je projekt Tatra do škol. V jeho rámci studenti pod odborným vedením pedagogů a zástupců automobilky sestavují přímo ve školách automobily Tatra Phoenix. Od roku 2018, kdy byl založen, se do projektu zapojila řada škol v České republice a na Slovensku. V letošním roce bude postaveno celkem pět tatrovek v pěti školách ve třech krajích.

Jednou ze škol, kde se letos bude vyrábět automobil, jež pak bude za přítomnosti studentů oživen přímo v Tatře, je Střední škola a Vyšší odborná škola v Kopřivnici. Tato škola s automobilkou Tatra Trucks úspěšně spolupracuje již několik let, čehož důkazem je ocenění v rámci soutěže School friendly. V rámci této soutěže získala škola v loňském roce za spolupráci s kopřivnickou automobilkou cenu magazínu Positiv Business and Style za Pozitivní počin v oblasti spolupráce škola-firma.

Letecké opravny Job Air Technic spolupracují zejména se školami, na nichž se připravují studenti leteckých oborů. Vzhledem k dlouhodobému celosvětovému nedostatku leteckých mechaniků se snaží oslovit studenty středních škol, jež nabízejí studijní obor letecký mechanik. Žákům Vítkovické střední průmyslové školy nebo trenčínské Strednej odbornej školy letecko-technickej zabezpečuje výcvikové středisko Job Air Technic odbornou praktickou výuku. Školám také firma poskytuje vyřazené části letadel, manuály a další studijní materiály. Spolupráce se středními školami začíná už tím, že žákům končícím základní školu umožňujeme exkurze do hangárů a představuje jim benefity práce při údržbě letadel a možnosti jejich uplatnění po studiu oboru letecký mechanik.

Výcvik studentů v JAT

Výcvik studentů v JAT

Se školami v regionu intenzivně spolupracuje třemošnické DAKO-CZ. Výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla spolupracuje se SPŠ Chrudim, OSCHOT Chotěboř, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a SOŠ A SOU TECHNICKÉ Třemošnice. Od dubna do června jsou naplánovány exkurze jak do výroby, tak na technický úsek i na úsek logistiky. Studenti přímo ve firmě absolvují odborné výcviky na obrobně, odborné praxe ale probíhají napříč firmou, zejména pak ve výrobě, na ekonomickém úseku, ve vývojové konstrukci i na personálním úseku.

DAKO-CZ v současné době nabízí absolventům Obchodní akademie Čáslav volné pozice do ekonomického úseku, absolventům středních průmyslových škol se zaměřením obráběč kovů/mechanik seřizovač volné pozice na úseku obrobny. Kromě toho firma podporuje školy hmotnými dary, jako je pracovní oděv, strojnické tabulky, hutní materiál, reklamní předměty na školní akce a finančními dary na rekonstrukce dílen nebo nákupy strojů.

TATRA do škol

TATRA do škol

Pardubické radarové společnosti Eldis a Retia intenzivně spolupracují s místní Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Pardubice, jejímiž jsou zlatými partnery. Podobně školy z regionů pravidelně navštěvují šternberskou společnost Excalibur Army, kde získávají posily jak do výroby, tak do administrativy i na technický úsek.

Podobně jako se středními školami spolupracují firmy CSG intenzivně i s vysokými školami, kde nespoléhají pouze na setkání se studenty na kariérních veletrzích, ale snaží se s nimi dlouhodobě spolupracovat – ať už formou vedení bakalářských a diplomových prací, nebo přímo praxemi ve firmách.

Asi největší práci v této oblasti odvedla divize CSG Aerospace, jejíž viceprezident CSG Aerospace pro výzkum, vývoj a inovace, profesor Bohuslav Přikryl, vytipoval univerzity, které jsou ke spolupráci se společnostmi působícími v segmentu Aerospace nejvhodnější. Již byly uzavřeny smlouvy s Univerzitou obrany v Brně, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, Univerzitou Pardubice. Před podpisem je smlouva s Technickou Univerzitou v Liberci. Spolupracuje též s Vysokým učením technickým v Brně, na projektové bázi s Univerzitou v Hradci Králové a dílčí aktivity začíná divize rozvíjet s Českým vysokým učením technickým v Praze.

teoretická příprava studentů v JAT

teoretická příprava studentů v JAT

Podpoře školství, vědy a výzkumu se CSG věnuje i na skupinové úrovni. CSG je od letošního roku pro příští tři roky generálním partnerem projektu Česká hlava, kde bude udělovat cenu Industrie, a zároveň sledovat další ocenění a projekty, jako jsou české hlavičky a Machři roku. Česká hlavička je zacílena na podporu nadaných studentů v přírodovědných a technických oborech, Machři roku cílí na podporu a popularizaci odborného a učňovského školství.

„Naše partnerství se školami je dlouhodobé a stále pracujeme na dalším prohloubení spolupráce. U příležitosti Dne učitelů bych rád poděkoval právě jim. Vím, že jejich práce je náročná, mnohdy nevděčná, ale pro společnost velmi cenná. Snad každý z nás si z dob svých studií pamatujeme na učitele, kteří nás ovlivnili, formovali a pomohli nás nasměrovat k našim profesím. Je skvělé, a příklady z našich firem a spoluprací to ukazují, že kvalitních kantorů je na našich školách stále dost a předávají studentům to nejlepší, co umí,“ říká Radim Ochvat, ředitel korporátních vztahů CSG.

Sdílet