Radary eldis sledují nebe nad čtyřmi kontinenty

Defence
ELDIS Pardubice, přední výrobce letištních radarů v ČR, dokončil dodávku prvního ze tří radarových setů RPL-2000 na Slovensku. Řízení letového provozu na vojenském letišti Kuchyňa tam nově zajišťují radiolokátory z Pardubic. Následovat budou vojenská letiště Sliač a Prešov. Strategická zakázka pro slovenské sousedy je jedním z dárků, které se pardubická firma nadělila ke svému jubileu.

V minulém roce oslavil pardubický výrobce radarů ELDIS třicet let od svého založení. Jubileum oslavil mimo jiné též obchodními úspěchy. Díky novým zakázkám v jižní Americe a v Africe aktuálně dodává ELDIS radary na čtyři kontinenty. Firmě se také podařilo uspět v tendru v Německu, čímž se jí daří plnit střednědobý strategický cíl prosadit se v západní Evropě. Další kapitolu navíc ELDIS napsal ve svém jedinečném indickém příběhu. 

Indie je země ELDISu zaslíbená. Jeho radary pokrývají více než 99 procent vzdušného prostoru této sedmé největší a druhé nejlidnatější země světa. Na tamní trh vstoupil ELDIS ještě v devadesátých letech minulého století, zprvu se věnoval modernizacím radarů. Vše se změnilo v roce 2012, kdy pardubický výrobce uspěl ve výběrovém řízení na dodávku dvanácti kombinovaných radarů.

Postupně se ELDIS stal významným partnerem AAI (Airports Authority of India), což je Indická správa civilních letišť. Od roku 2012 dodal do Indie více než 20 radarů a v rámci servisních služeb založil servisní středisko v Dillí. Do Indie pravidelně dodává sady náhradních dílů. Tento významný a silný indický příběh aktuálně píše další dějství.

E-14.jpg

E-14.jpg

ELDIS v příštích letech dodá pro indické námořnictvo a letectvo dalších jedenáct radarů, konkrétně jedenáct kombinovaných primárních a sekundárních radarů PSR/MSSR s dosahem 80 NM PSR. Kvůli splnění tohoto parametru se aktuálně v ELDISu řeší jako projekt vývoj částí vysílače. Součástí smlouvy jsou i dlouhodobé dodávky náhradních dílů a pozáruční servisní podpora v trvání 11 let. Celková hodnota projektu je 25 milionů eur, tedy řádově 630 milionů korun. Smlouva kromě toho obsahuje další možnosti a rozšíření dodávky o další vybavení (např. vysílače, kontejnery, anténní věže atd.) řádově v desítkách až stovkách miliónů korun. 

V loňském roce dokonce vznikla V indii dokonce firemní pobočka. Neustále se zvyšující vládní nároky a požadavky na transfer technologie, lokalizaci dodavatelů se v posledních letech více a více promítají do požadavků vypisovaných výběrových řízení. Proto se ELDIS rozhodl založit dceřinou společnost ELDIS Pardubice India Plt. Funkce jejího CEO se ujal Filip Vogel, senior obchodní manažer ELDIS Pardubice.

ELDIS-3.jpg

ELDIS-3.jpg

Zaostřeno na nové trhy

Společnost ELDIS Pardubice je velmi aktivní v hledání nových obchodních příležitostí po celém světě. V minulém roce tak například získala a realizovala významnou referenční zakázku na instalaci sekundárního radaru v Kolumbii, přímo v srdci amazonského pralesa. Obchodní úspěch slaví i na dalším kontinentu, v Africe. ELDIS vyhrál tendr na dodávky dvou sekundárních radarů v Maroku. Jeden dodá letos, další v příštím roce. 

Strategickým směrem, kterým se ELDIS v současnosti ubírá, je snaha prosadit se na náročných trzích západní Evropy. Také zde se rýsuje významný úspěch. Před podpisem je smlouva na dodávku přesného přibližovacího radaru PAR-E do Německa. Zakázka bude realizována prostřednictvím německé společnosti Steep na velkém mobilním letišti u našeho západního souseda. Kromě toho je v plném proudu realizace dodávek tří kompletních setů letištních radarů RPL-2000 pro tři slovenská armádní letiště. V únoru letošního roku byl zákazníkovi předán první set na letišti Kuchyňa. V letošním roce přibude ještě identický set na letišti Sliač a v příštím roce na letišti v Prešově.

Sety RPL-2000 sestávají z primárního a sekundárního přehledového radaru RL2000/MSSR-1 a přesného přibližovacího radaru PAR-E. Typově identické radarové sety RPL-2000, které nyní ELDIS instaluje na Slovensku, fungují také na čtyřech českých vojenských letištích v Pardubicích, Kbelích, Čáslavi a Náměšti nad Oslavou, kde nahradily původní radary od pardubické Tesly, na niž ELDIS v produkci radarů navazuje.

JV9_7263.jpg

JV9_7263.jpg

Vývoj řízený zákazníkem

Obchodní úspěchy společnosti ELDIS Pardubice by nebyly možné bez plné konkurenceschopnosti její produkce. Obor se dynamicky vyvíjí a bez vlastního vývoje by výrobně-technologická firma jakou ELDIS je, nemohla existovat. ELDIS Pardubice například dokončuje vývoj nového přesného přibližovacího radaru „PAR-NG“ vybaveného novou technologií řízení anténního svazku a kruhovou polarizací, což zlepšuje detekční schopnosti systému a také Galium-nitridového vysílače, který je oproti stávajícímu vysílači na křemíkové technologii schopen zajistit provoz radaru v různých, uživatelem definovaných provozních režimech.

Obecně lze říci, že se společnost ELDIS již od svého vzniku soustředí především do oblasti vývoje radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu a jejich následné výroby. Zkušený tým specialistů provádí analýzy problémů, realizační studie, řízení projektů, návrhy obvodového řešení a programového vybavení, elektrické i mechanické konstrukční řešení až po funkční zkoušky, instalaci zařízení a proškolení obsluh. Díky tomu dokáže ELDIS pružně reagovat na požadavky trhu vlastním vývojem, který dokáže pružně přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Právě díky kombinaci vlastního vývoje, silného obchodu, výrobních kapacit i týmů specialistů, kteří jsou schopní instalovat a oživovat radary kdekoli na světě, ELDIS Pardubice roste. Do 31. roku své existence vstupuje jako důstojný nástupce kdysi slavné Tesly Pardubice, z jejíchž základů a DNA na počátku 90. let minulého století vznikl. Více než sto radarových instalací v téměř třiceti zemích na čtyřech kontinentech je toho nejlepším důkazem.

JV9_7403.jpg

JV9_7403.jpg

Sdílet