Rekordní výsledek emise dluhopisů CSG: 4,5 miliardy Kč

Finance
Tisková zpráva
Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem emitoval 4. července 2023 dluhopisy v objemu 4,5 miliardy Kč, což díky silné poptávce investorů významně převyšuje původně předpokládaný objem 3 miliardy Kč.

Objem letošní emise tak více než dvojnásobně překročil objem emise dluhopisů CSG vydaných v roce 2021, který činil 2 miliardy Kč. Výnos emise bude použit na výplatu v souladu s nabídkou výměny stávajících dluhopisů CSG splatných v roce 2024, refinancování vybraných úvěrů, vnitropodnikové financování dceřiných společností nepodnikajících v oblasti obranného průmyslu a akvizice společností v civilním sektoru. Dluhopisy byly nabízeny s pevným úrokovým výnosem 8,00 % p.a. Držitelé dluhopisů CSG splatných v roce 2024 přijali nabídku na výměnu do nově vydaných dluhopisů CSG v objemu 702,8 miliónů Kč.

Petr Formánek, finanční ředitel skupiny CSG, uvádí: „Rekordní výsledek emise, jejíž objem vysoce překračuje naše očekávání, dokazuje, že investoři nám věří a berou na vědomí výborné hospodářské výsledky holdingu v roce 2022. Ty bychom měli v roce 2023 ještě výrazně překonat. Zároveň se podařilo splnit i další cíl, a to vyměnit část dluhopisů, které CSG emitovala v minulosti, za dluhopisy z aktuální emise.“

Koordinátory nabídky dluhopisů byly Česká spořitelna a J&T BANKA. Vedoucími spolumanažery emise byly kromě České spořitelny a J&T BANKY také Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Podrobnosti o výsledku nabídky výměny dlouhopisů a o výsledku veřejné nabídky dluhopisů jsou zveřejněny na webových stránkách CSG.

Sdílet