Skupina Czechoslovak Group utržila v roce 2017 přes 24 miliard Kč

Průmyslový holding CZECHOSLOVAK GROUP vlastněný a řízený českým podnikatelem Michalem Strnadem zveřejnil roční zprávu za rok 2017 přinášející ekonomické výsledky nekonsolidovaného celku společností dynamicky rostoucí skupiny. Tržby byly 24 miliard Kč, EBITDA 2,781 miliardy Kč, aktiva dosáhla 44 miliard Kč a vlastní kapitál 16,6 miliardy Kč. Tržby nekonsolidovaného celku tak meziročně vzrostly o 56 procent, EBITDA o 52 procent. Skupina ke konci roku 2017 měla 6797 zaměstnanců, jejich aktuální počet již překonal 8000.

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) působí v oblastech automobilového, radarového, leteckého, metalurgického, obranného a železničního průmyslu. Zhruba polovinu tržeb tvoří obranný průmysl, ve kterém se holding zaměřuje zejména na vývoj a výrobu pozemní techniky ve společnostech EXCALIBUR ARMY a TATRA DEFENSE VEHICLE. Automobilový průmysl představují automobilky TATRA TRUCKS a AVIA Motors. Letecký průmysl zastupují opravny JOB AIR Technic. Dalším důležitým projektem v letectví je výcvikové centrum pro piloty vrtulníků Slovak Training Academy otevřené na podzim 2017 ve slovenských Košicích. Železniční průmysl představuje jeden z prvních podniků začleněných do Strnadovy skupiny, výrobce brzdových systémů pro metro a železnici DAKO-CZ. Metalurgickou část podnikání skupiny tvoří v Česku podnik TATRA METALURGIE a slévárna v rámci společnosti Kovosvit MAS, na Slovensku tradiční závod ZŤS Metalurg. V radarovém průmyslu působí dvě pardubické společnosti RETIA a ELDIS Pardubice. Jejich schopnosti doplňuje další společnost CSG, pražský CS SOFT, který vyvíjí systémy řízení letového provozu.

Většinu tržeb tvoří export. Ten podporuje v rámci skupiny několik specializovaných agentur zaměřených na zahraniční obchodní příležitosti a projekty. Vedle toho získal holding v roce 2017 první významnou domácí zakázku na 20 velitelsko-štábních a spojovacích kolových obrněných transportérů Pandur za 2 miliardy Kč pro Armádu ČR.

Michal Strnad, vlastník a generální ředitel CSG, uvádí: „V roce 2017 bylo prioritou rozvíjet podniky, které již ve skupině jsou. Došlo k několika akvizicím malých a středních podniků.“ Nové akvizice se týkaly v Česku radarového výrobce ELDIS Pardubice a vývojáře systémů řízení letového provozu CS SOFT. V Srbsku slovenská větev holdingu MSM investovala do získání podniku IMK 14. Oktobar, který se zaměřuje na strojírenskou výrobu pro civilní i obranný průmysl.

Výsledky nekonsolidovaného celku skupiny CZECHOSLOVAK GROUP

Roční zprávu za rok 2017 přinášející ekonomické výsledky nekonsolidovaného celku společností skupiny CZECHOSLOVAK GROUP naleznete zde:

https://czechoslovakgroup.cz/zprava-o-nefinancnich-informacich-csg-2017

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208

Sdílet