Tatra trucks spolupořádala odbornou konferenci o provozování a udržování technických památek a představila projekt tatra classic

Mobility
Tisková zpráva
Předposlední týden v září automobilka Tatra Trucks ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava uspořádala dvoudenní konferenci s názvem Provoz a udržování technických památek. Šlo o první ročník zahrnující řadu přednášek i doprovodný program pro odbornou veřejnost, na které Tatra Trucks zároveň představila nový projekt Tatra Classic.

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks je nejstarším výrobcem vozidel v Česku a patří mezi vůbec nejstarší výrobce dopravních prostředků na světě. Na svou historii je nejen náležitě hrdá, ale také se o svůj odkaz a tradice pečlivě stará. Názorným příkladem je existence dvou muzeí automobilů Tatra v Kopřivnici, z nichž to nejnovější bylo otevřeno před necelým rokem ve spolupráci automobilky, kraje, města Kopřivnice i českého státu. Velká většina technických exponátů v obou muzeích je majetkem kopřivnické automobilky, a je třeba se o ně starat, často jde totiž o světové unikáty. Další stovky či tisíce historických vozidel Tatra jsou v muzeích po celém Česku i v dalších zemích světa.

Tatra Trucks má zájem, aby se tyto technické památky spojené s její historií zachovaly i pro budoucnost a chce přispět k tomu, aby se systematicky zvyšovala úroveň péče o ně a jejich prezentace veřejnosti. Jedním z nejnovějších příspěvků na tomto poli je konference Provoz a udržování technických památek, která se konala 19. až 21. září v Ostravici. Díky spolupráci zástupců automobilky a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava se tak odborné veřejnosti mohla například prezentovat konkrétní muzea, která představila své expozice, dále mohli specialisté svým kolegům přiblížit různé způsoby restaurování, údržby a provozování historických strojů, účastníci seminářů se rovněž seznámili se způsoby klasifikace a oceňování historických vozidel a s konkrétními příklady rekonstrukcí a oprav exponátů a technických památek.

Hlavním posláním konference, která by se měla konat pravidelně i v budoucnu, je spojovat odborníky i instituce a firmy, které se zabývají restaurováním, údržbou, opravami nebo provozem historických vozidel a také jejich vystavováním a muzejní činností. Touto cestou je také možné sdílet informace a zkušenosti i přenášet novinky a technologické postupy, které zkvalitní péči o historické exponáty. V rámci konference se Tatra Trucks prezentovala projektem renovace motorového vlaku Slovenská strela, který přiblížil vedoucí restaurátorského týmu Jan Palas. Účastníci konference také měli možnost přesvědčit se o vysoké úrovni práce restaurátorů na této národní kulturní památce na vlastní oči.

Tatra Trucks konferenci využila i k prezentaci zcela nového projektu renovační a vzdělávací dílny Tatra Classic, která bude působit v Kopřivnici. Tatra Classic se bude zabývat profesionální péčí a restaurováním historických vozů Tatra, které má automobilka ve vlastnictví, a to v co nejvyšší míře vlastními technickými i odbornými kapacitami. Ale nejen to, Tatra Classic bude své služby v oblasti restaurování, technické podpory a provozu vozidel poskytovat také odborné veřejnosti, institucím, muzeím i vlastníkům historických automobilů Tatra.

Sdílet