V udržitelnosti máme náskok, říká náš chief sustainability officer Serge Damian

Udržitelnost
Rozhovor
ESG kritéria se stávají nutnou součástí jakéhokoli většího byznysu v Česku. Plnění zásad zkratky pro environment (životní prostředí), social (sociální oblast) a governance (způsob řízení) vyžadují nejen banky ale ve velkém například i mladí uchazeči na pracovním trhu. Serge Damian chief sustainability officer z Czechoslovak Group má za to, že firma plní budoucí závazky již nyní.

Zkratka ESG znamená Environmental, Social and Corporate Governance, tedy zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik. Jak jde toto téma dohromady s firmou, která z velké části působí v obranném průmyslu?

Jde. Důkazem toho je nedávno zveřejněna historicky první zpráva o udržitelnosti našeho průmyslově technologického holdingu, která podrobně popisuje jednotlivé aktivity skupiny CZECHOSLOVAK GROUP v oblasti udržitelnosti. Prezentuje nefinanční data podle respektovaných mezinárodních standardů. ESG je tématem, kterému se věnujeme opravdu komplexně napříč jednotlivými pilíři a již dnes máme definovanou skupinovou strategii udržitelnosti, jež bude do značné míry ovlivňovat fungování našich společností do budoucna.

Nějaké konkrétní kroky?

Konkrétních kroků je mnoho. Zmíním například to, že investujeme velké prostředky do projektu vodíkové Tatry a aktivně řešíme i další možnosti alternativních pohonů. Naše společnost DAKO-CZ v Třemošnici uvedla na trh brzdové jednotky pod název Green Solution, jež jsou značně šetrnější k životnímu prostředí proti konvenčním výrobkům. Dále například naše italská společnosti Fiocchi investuje do výstavby unikátního specializovaného závodu na výrobu bezolovnatých zápalek, který bude jediný svého druhu na světě. V neposlední řadě podnikáme všechny kroky ke snížení energetické náročnosti našich společností a instalujeme v našich provozovnách fotovoltaické elektrárny.

Berete tyto kroky jako nutnost, nebo jsou pro vás důležité i jako součást image firmy? Třeba vůči mladší části populace.

Bereme to především jako velkou výzvu, kterou chceme zvládnout co nejlépe. ESG jako celek přináší velkou míru administrativní zátěže, na kterou dnes firmy zkrátka nejsou připraveny. Musíme se věnovat analýze stávajících interních procesů a optimalizovat je tak, aby byly maximálně v souladu s nadcházející legislativou a s nároky, které na náš všechny budou kladeny. Pokud se nám však podaří dosáhnout i toho, že svou činností v oblasti ESG zlepšíme vnímání průmyslu jako významného přispívatele do řešení otázek udržitelnosti, budeme to považovat za velký úspěch. Zejména v případě, že svými aktivitami zvýšíme atraktivitu našich společností v řadách mladých talentů, jež mohou do skupiny přinést nové myšlenky, postupy a know-how.

Součástí agendy sociální péče má být i péče o komunitu. Tam se angažujete jak?

Jakožto nadnárodní holding, který má závody v mnoha evropských i mimoevropských zemích, i k tomuto přistupujeme se vší zodpovědností. Úzce spolupracujeme s vysokými školami a středními školami. Dále podporujeme projekt Česká hlava, kde jsme generálním partnerem a název Czechoslovak Group již letos ponese cena Industrie, která se uděluje za nejvýznamnější inovační technologii či výrobek realizovaný na území České republiky.

Finančně podporujeme i projekt Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) na výzkum léčby akutních leukemií. Vedle toho se jako skupina snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba. Loni jsme například po vypuknutí rozsáhlých lesních požárů v Českém Švýcarsku mohli po dohodě s Integrovaným záchranným systémem prakticky okamžitě vyslat vrtulník i s posádkou, který v okolí Hřenska pomáhal s hašením. Letos jsme zase ve spolupráci s tureckým velvyslancem vypravili kamion s humanitární pomocí pro turecké regiony, které byly začátkem února zasaženy ničivým zemětřesením.

Pojďme k písmenku G – governance. Už jenom z podstaty vašeho podnikání musíte být velmi obezřetní vůči úřadům, regulátorům a v neposlední řadě i politikům.

Tohle je pro nás pilíř, který stavíme na první místo. Řízení celé skupiny je pro nás alfa a omega věci. Naprostou prioritou je pro nás plný soulad s legislativou na lokální i nadnárodní úrovni, přičemž máme nastaven komplexní compliance program – boj s korupcí, vzdělávání zaměstnanců, vzdělávání manažerů a další. Vedle toho dáváme velký důraz na vysokou míru transparentnosti, kde například máme implementovaný robustní etický kodex.

O korupci ve státních zakázkách a v obraném průmyslu se popsaly stohy novinového a papíru…

Ve skupině máme nastavená jasná schvalovací pravidla, jimiž se naši zaměstnanci musí řídit a která zamezují případným nežádoucím jednáním. Asi chápete, že o těchto interních procesech podrobně mluvit nemohu. Co se týče vztahů s klienty, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami, o veškeré související procesy se stará naše rozsáhlé interní oddělení bezpečnosti. Máme i anonymní linku, na které lze na jakékoliv neetické jednání upozornit.

Jeden z reálných dopadů ESG je možnost získání financování či úvěrů od bank. Předpokládám, že s vaším finančním vedením komunikujete často. Jak se k vám nyní staví finanční instituce?

ESG je samozřejmě především o spolupráci, a to jak v interní, tak i externí rovině. Aktivní roli v tomto procesu hraje finanční ředitel skupiny a jednotliví finanční ředitelé společností skupiny, jež jsou v denním kontaktu se zástupci různých finančních institucí. Právě tento kontakt a dobré vztahy s bankami nám umožňují vzájemné sdílení zkušeností, jež jsou pro nás velkou inspirací, protože především banky jsou tahouny udržitelnosti.

Rozhovor pro zpravodajský portál iDNES.cz

Sdílet