Za oponou personální krize v leteckém průmyslu: rozhovor s JOB AIR Technic

Aerospace
Rozhovor
Dnes se ponoříme do aktuální problematiky, kterou řeší mnohé společnosti: nedostatku personálu. Zejména specializované obory, jako je letectví, se s tím potýkají více než kdy jindy. Naším hostem je Lenka Vitásková, ředitelka lidských zdrojů z JOB AIR Technic (člena Czechoslovak Group). Podíváme se s ní pod pokličku krize nedostatku pracovníků v letectví a ukáže nám strategie, které využívá k řešení této záležitosti. Je také důležité zmínit, že díky aktivnímu náboru JOB AIR Technic a vzhledem k faktu, že domácí zaměstnanci nestačí k uspokojení poptávky, společnost zaměstnává mechaniky různých národností. Velký úspěch slavila například při náboru například na Filipínách: Filipínci nyní tvoří třetí nejpočetnější národnost pracující ve firmě.

Jak se nedostatek personálu projevil v provozu společnosti JOB AIR Technic, zejména v období před letní sezónou?

Nedostatek personálu měl významný dopad na provoz společnosti JOB AIR Technic, zejména v období před letní sezónou. I když jsme již před pandemií Covid-19 zažívali nedostatek personálu, situace se od té doby vymkla kontrole. To má dopad na naši společnost, jelikož nám to brání ve schopnosti vyhovět všem požadavkům našich klientů.

Poptávka po údržbě, zejména během zimních měsíců, výrazně převyšovala naši dostupnou nabídku kvalifikovaného personálu. To mělo dopad na náš celkový byznys, zrušené lety a chybějící personál, jsou jen některé z výzev, kterým jsme museli čelit. Jak jsme již zažili minulé léto, nedostatek personálu v oblasti letectví vedl k nedostatku dostupných letadel kvůli chybějící údržbě. Nyní očekáváme tisíce zrušených letů s nástupem léta, což situaci ještě dále zkomplikuje. Kdybychom měli dostatek techniků, mohli bychom rozšířit naše služby výstavbou nových hangárů, ale prozatím musíme počkat, až bude krize nedostatku personálu vyřešena.

Jaké kroky podnikla společnost JOB AIR Technic, aby přilákala a udržela zaměstnance na konkurenčním trhu práce?

Z pohledu personálního oddělení mohu říci, že jsme udělali mnoho kroků ke získání a udržení zaměstnanců na vysoce konkurenčním pracovním trhu. Zavedli jsme různé benefity, včetně podpory ubytování, příspěvku na dopravu, sportovních a společenských aktivit, motivačního systému bonusů za výkon, ročního vyplácení dalšího bonusu a samozřejmě zvýšení platů. Tyto snahy byly oceněny vyznamenáním "Nejlepší zaměstnavatel" v našem regionu. Rozumíme však, že benefity a mzdy nejsou jedinými nástroji k motivaci lidí. Pravidelně komunikujeme s našimi zaměstnanci, abychom zajistili, že rostou společně s naší společností a zůstávají u nás na delší období. Dáváme zaměstnancům příležitost vyjádřit svůj názor, účastnit se růstu společnosti a růst v kariéře.

Existují v některých oblastech společnosti obzvláště významné problémy s nedostatkem personálu?

Určitě, nedostatek kvalifikovaných techniků byl pro JOB AIR Technic velkou výzvou, zejména v našem výrobním oddělení. Přestože jsme se potýkali s obtížemi také v podpůrných oblastech, jako jsou logistika a controlling, hlavním problémem jsou technici. To je způsobeno různými faktory, včetně specifičnosti této profese, požadavků na kvalifikace a jazykové znalosti a častých cestovních požadavků v rámci práce. Navíc profese leteckého mechanika vyžaduje neustálé vzdělávání a rozvoj, což může být pro některé jednotlivce náročné.

Činila společnost JOB AIR Technic nějaké inovativní nebo netradiční přístupy k řešení nedostatku pracovníků?

Implementovali jsme několik iniciativ, abychom se vypořádali s nedostatkem personálu. Jedním z našich úspěšných přístupů bylo najímání mechaniků z ciziny. Například máme tým mechaniků z Filipín, kteří podstoupili náročný výběrový proces před přijetím do naší společnosti. Také aktivně podporujeme vzdělávání a pravidelně spolupracujeme se středními školami, abychom poskytovali příležitosti pro praxi, stipendia a kariérní poradenství. I když jsme viděli některé pozitivní výsledky těchto úsilí, počet techniků, které můžeme každoročně zaměstnat, stále není dostatečný k uspokojení našich potřeb. Proto si myslíme, že řešení nedostatku personálu bude vyžadovat komplexní přístup, který bude zahrnovat jak strategie náboru, tak udržení zaměstnanců. Také doufáme, že se dočkáme větší podpory od státu při řešení tohoto problému.

Jak JOB AIR Technic vidí dlouhodobý výhled s ohledem na dostupnost personálu v leteckém průmyslu a jaké kroky podniká pro případné budoucí nedostatky?

Z našeho pohledu soudíme, že nedostatek kvalifikovaného personálu v leteckém průmyslu bude trvat dlouhodobě. Abychom se s tímto problémem vypořádali, zaměřujeme se na různá opatření, jako je podpora vzdělávání, škol a praktického výcviku – jak jsem zmiňovala výše. Také věříme, jsou nezbytné další kroky jako například zrychlení procesu výcviku, zkrácení času potřebného k získání licence, podpora digitalizace a automatizace. Nicméně věříme, že nejdůležitějším aspektem je učinit profesi atraktivnější pro mladé lidi. Je důležité poznamenat, že certifikovaný technik s praxí může v poměrně mladém věku vydělávat více než někdo na pozici vedoucího IT oddělení. Uznáváme, že trh s kvalifikovanými mechaniky v EU je v současné době zkreslen, s přeplácením mechaniků mezi konkurenty v rámci MRO nebo leteckých společností. To následně vede k zneužívání této pozice a obrovskému nárůstu nákladů, které zákazník už nemusí být schopen nést. Předpokládáme, že to bude trvat nejméně 3-5 let, než se situace ustálí. Je ale také důležité poznamenat, že nezávislý mechanik s licencí a certifikací pro konkrétní typ potřebuje nejméně 3-5 let, aby mohl nezávisle certifikovat svou práci.

Lenka Vitásková

Vystudovala Vysokou školu báňskou, Ekonomickou fakultu se zaměřením na finance.

Dlouhá léta pracovala v energetické společnosti Innogy, kde se věnovala zákaznické péči a projektům centralizace zákaznických služeb. Po 13 letech přešla do české obchodní společnosti, kde dostala na starost vybudování a vedení personálního oddělení pro 700 zaměstnanců. U personalistiky a personálních procesů již zůstala, zkušenosti s HR světem jsem následně získala v nadnárodní společnosti na pozici HR manažera a v roce 2019, po návratu na severní Moravu, začala pracovat ve společnosti Job Air Technic v Mošnově. Říká, že budování, změny a práce s lidmi jsou fajn, dokážou ji nabít, ale i vysát. Pracovní trh je dynamický, proto je potřeba neustále pracovat na zlepšeních a držet s ním minimálně krok. Mezi zájmy Lenky Vitáskové patří četba knih z lékařského prostředí, psychologie, cyklotoulky a v zimě lyže. V životě se držím hesla: „Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu“.

Rozhovor pro magazín ACE

Sdílet