Michal Strnad

předseda představenstva
majitel skupiny CSG
100% podíl v CSG
Michal Strnad, majitel CSG

O Michalovi Strnadovi

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již deset let. Jako 100% vlastník a předseda představenstva se zaměřuje především na nové akvizice a klíčové obchodní projekty. Pod jeho vedením se skupina transformovala na diverzifikovanou holdingovou společnost působící v automobilovém, železničním, leteckém a obranném průmyslu.

Díky Michalovu vedení se Czechoslovak Group stala vyspělou korporací se silným řízením a propracovanými procesy. Zároveň si zachovala flexibilitu a výkonnost rodinného podniku, kterým byla na svých počátcích. První kroky vedoucí k vytvoření této prosperující skupiny podnikl Jaroslav Strnad, Michalův otec, když v roce 1995 založil Excalibur Army, jež vytvořila jádro budoucího holdingu.

Naší obvyklou strategií u firemních akvizic není koupit–zhodnotit–prodat dál, ale koupit–dlouhodobě vlastnit–rozvíjet.

Michal Strnad nastoupil do otcovy firmy v roce 2011 a postupně v expandujícím holdingu zastával různé pozice, díky nimž skupinu dokonale poznal. V roce 2015 se stal předsedou představenstva Czechoslovak Group a v roce 2018 jejím přímým vlastníkem.

Michal považuje za svou nejvyšší prioritu využít velký potenciál společností, které jsou již součástí skupiny, a to jak investicemi do jejich modernizace, tak rozvojem globální prodejní sítě. Součástí skupiny je proto také obchodní zastoupení Excalibur International. Majitel a jeho tým neustále sledují nové akviziční příležitosti, především se zaměřením na malé a střední firmy s atraktivním produktem a silným exportním potenciálem.

Přestože je Michal velmi aktivní majitel a manažer se silnou vůlí, je především týmovým hráčem. Základním týmem, díky kterému byla Czechoslovak Group založena a rozrostla se do současné podoby, je rodina Strnadů. 

Při řízení skupiny zaměstnávající více než 10 tisíc lidí v několika zemích se Michal opírá o silný manažerský tým, který mu pomáhá vytvářet úspěch Czechoslovak Group.