CSG logo old

CSGM

Servisní organizace pro skupinu CZECHOSLOVAK GROUP

Organizace poskytující firmám ze skupiny dle aktuálních potřeb služby z oblasti finanční, ekonomické a mzdové, IT, marketingové, personální, právní, strategického plánování a jiné.

O nás

Cílem je organizace je konsolidace a koordinace aktivit napříč skupinou Czechoslovak Group, identifikování a využití zde vznikajících synergií za účelem maximalizování efektivity úsilí jednotlivých společností při naplňování vizí a cílů celé skupiny CSG.

Adresa společnosti
CSGM a.s.

Afi palác Karlín (3. patro)
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8

CSGM metalický motiv
Další informace

Projekty

Společnost CSGM a.s. se účastní těchto projektů spolufinancovaných Evropskou unií:
Diverzita a Flexibilita

Cílem projektu je realizace aktivit podporujících rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Podnikové vzdělávání

Cílem projektu je zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců, které potřebují pro plnění úkolů u svého zaměstnavatele a které odpovídají požadavkům menícího se trhu práce.